Bureau Berenschot adviseert de vijf gemeenten in het Land van Cuijk zo snel mogelijk één gemeente te vormen. De fractie van het CDA Mill en Sint Hubert is blij met dit advies: onze inwoners, bedrijven en verenigingen zijn het beste af bij één sterke gemeente voor het gehele Land van Cuijk.

De vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk hebben bureau Berenschot om advies gevraagd. Eind juli heeft Berenschot haar eindrapport uitgebracht.

In haar rapport geeft Berenschot aan dat de samenwerking tussen de vijf zelfstandige gemeenten tot nu toe te weinig heeft opgeleverd. Naar verwachting zal door de vrijblijvendheid van de samenwerking niet tot resultaten worden gekomen.

Het CDA is vooral enthousiast en positief over het advies omdat samenwerking door de vorming van één gemeente Land van Cuijk ons heel veel kansen gaat bieden. Meer kansen voor:

  • een hogere kwaliteit van dienstverlening;
  • een goed en passend woningaanbod voor iedereen;
  • het in stand houden van voorzieningen;
  • de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen;
  • het aantrekken van bedrijven en het creëren van meer werkgelegenheid;
  • het krijgen van een krachtige regionale positie in een wijdere omgeving.

Bij een ‘herindeling’ van vijf gemeenten naar één grote gemeente zal er extra aandacht zijn voor de rol van de dorps- en wijkraden voor wat betreft het behartigen van de dorps- en wijkbelangen. Dit zal nader uitgewerkt moeten worden. Het CDA zal dit proces uiteraard kritisch volgen.

Het CDA is blij met het rapport van Berenschot en omarmt het advies. Het CDA zal ook proberen de andere politieke partijen hierin mee te nemen. Natuurlijk zal het CDA het verdere proces kritisch volgen. Alles in het belang van de toekomst van onze huidige mooie gemeente en haar vier dorpen.

De gemeenteraden in het Land van Cuijk komen op 30 augustus bijeen. Vervolgens zullen alle gemeenteraden op 20 september een besluit nemen over het advies van Berenschot.

U kunt het ‘Rapport verkenning bestuurlijke samenwerking Land van Cuijk’ van Berenschot vinden op de website van het Land van Cuijk, www.landvancuijk.nl/gemeente.

Mocht u opmerkingen of suggesties hebben over dit onderwerp, dan kunt u reageren via onze Facebookpagina of onderstaand mailadres. Ook beantwoordt het CDA graag vragen die er mogelijk leven over dit onderwerp.

Fractie CDA Mill en Sint Hubert
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.