Een aantal jaren geleden heeft de gemeente bezuinigd op het jongerenwerk. In alle gemeenten in Nederland kwam minder geld in het laatje dus de hand moest op de knip.

Gelukkig zijn de inkomsten voor het Rijk weer gestegen en komt er ook meer geld binnen in de gemeentekas. Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over het geld wat komend jaar uitgegeven kan worden in onze gemeente. Komend jaar is er zoals het er naar uit ziet ruim 100.000 euro over.

Waar wil het CDA in 2018 extra geld aan uitgeven?

Het is bekend dat er in onze gemeente relatief veel jeugd in aanraking komt met drank en drugs. Het CDA ziet dat als een probleem. Voor de gezondheid van de kinderen, maar ook voor hun omgeving en prestaties op school en op het werk. Er zijn ook kinderen die veel op straat zijn en met groepjes bijeen komen. Gewoon voor de gezelligheid maar ook uit onvrede. Een paar jaar geleden was er een jongerenwerker die de tijd kon nemen om met die jongeren in gesprek te gaan. Doordat de jongerenwerker regelmatig met de jeugd op straat in contact was ontstond er vaak een vertrouwensband. Met de jongeren die goed in vel zaten was het gewoon gezellig. Maar de kinderen die in aanraking kwamen met bijvoorbeeld drugs hadden wel steun nodig. De jongerenwerker kon hulp organiseren voor iemand die het nodig had.

De rol van die jongerenwerker is teruggebracht tot 2 uur in de week en daarmee vrijwel verdwenen. Dat blijkt te weinig.

Het CDA heeft dan ook voorgesteld dat de jongerenwerker terug moet komen op straat. Contact leggen, hulp bieden waar nodig, de vrijwilligers die het gezellig maken bij de Wissel ondersteunen en als het echt nodig is ook contact leggen met politie. Het CDA heeft 25.000 euro gevraagd om de jongerenwerker in plaats van 2 uur per week 10 uur per week te kunnen laten werken.

Is het gelukt om dat geld beschikbaar te krijgen?

Nee. Ondanks dat het gemeentebestuur erkent dat de jeugdzorg enorm duur is, er bovenmatig drank en drugs gebruikt wordt in onze gemeente en uit signalen van inwoners blijkt dat extra inzet nodig is waren AB’90 en VKP tegen extra geld voor het jongerenwerk. De wethouder herkende de signalen niet en stelde voor om eventueel in 2018 met een voorstel te komen om in 2019 extra geld in te zetten. Voor die tijd gaat de gemeente eerst gesprekken voeren met de organisatie die de jongerenwerker aan het werk zet.

Is daar iemand mee geholpen?

Nee, wat het CDA betreft niet. Wij, en iedereen die het horen wil, kreeg begin 2017 al signalen dat er extra inzet moet komen voor de jeugd. Voorstellen om in 2019 met een oplossing te komen duurt wat ons betreft echt te lang. Goed beleid mag een goede voorbereiding hebben. Maar zo traag reageren op signalen die al zolang bestaan is wat het CDA betreft een slechte zaak.

Edwin van Schipstal
Fractievoorzitter CDA Mill en Sint Hubert