De gemeente Mill en Sint Hubert heeft op de meeste plekken een goede doorlaatbaarheid van de bodem. Dat maakt het goed mogelijk om regenwater dat van het dak en bestrating komt te infiltreren in de bodem in plaats van te lozen op het vuilwater riool.

De gemeente Mill en Sint Hubert wil inwoners daartoe stimuleren, maar geeft ook zelf het goede voorbeeld.

Subsidieregeling voor inwoners

De gemeente Mill en Sint Hubert werkt momenteel aan een subsidieregeling die inwoners stimuleert om hun verhard oppervlak (dak en bestrating) af te koppelen van het rioleringssysteem, zodat het regenwater in de bodem kan infiltreren waar het valt. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon regenwater vermengd met afvalwater en via de waterzuiveringsinstallatie weer schoon moet worden gemaakt. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker met heftige regenbuien te maken en daar zijn ons rioolstelsel en de zuiveringsinstallatie niet voor uitgerust. Dit complete stelsel vergroten is onbetaalbaar. Het gevolg is dat water op straat blijft staan en, nog vervelender, via het riool terug kan stromen in de huizen. Afkoppelen van regenwater en infiltreren in de tuin helpt om dit te voorkomen en zorgt daarmee voor minder overlast, minder stijging van kosten, maar helpt ook tegen klimaatverandering door een beter grondwaterpeil. Inwoners uit de gemeente kunnen een bijdrage krijgen in de kosten wanneer het verhard oppervlak afgekoppeld wordt van het rioolstelsel en het water op eigen terrein wordt geïnfiltreerd. In de toekomst is het de bedoeling dat inwoners die zijn afgekoppeld een lagere rioolheffing gaan betalen.

De gemeente geeft zelf ook het goede voorbeeld

De gemeente Mill en Sint Hubert werkt stap voor stap aan de herinrichting en revitalisering van het centrum van Mill. Als onderdeel daarvan is het marktplein volledig opgeknapt. Deze mogelijkheid is aangegrepen om ook het regenwater wat voorheen werd afgevoerd via het gemengd rioolstelsel af te koppelen en lokaal te infiltreren in de bodem. Hiervoor zijn onder het marktplein infiltratiebuizen aangelegd. Het regenwater afkomstig van het marktplein en van een deel van de omliggende bebouwing wordt nu rechtsreeks geïnfiltreerd in de bodem onder het marktplein. Voor extra veiligheid is nog een overstort ingebouwd, zodat het regenwater alsnog naar buiten het centrumgebied kan worden geleid.

Wethouder Jos van den Boogaart: “Wij geven hiermee als gemeente zelf ook het goede voorbeeld en zijn met dit systeem door meerdere heftige buien al aardig op de proef gesteld. Het marktplein is daarbij niet blank komen te staan, dus het systeem werkt.” De gemeente heeft hiermee zelf geanticipeerd op de klimaatverandering en het goede voorbeeld gegeven om te voorkomen dat het schoon regenwater vervuild raakt met afvalwater.

Hebt u voornemens om uw huis of tuin te verbouwen en u wilt het regenwater van het dak of terrein afkoppelen van het rioolstelsel en te infiltreren in uw tuin? Neem dan contact op met de gemeente Mill en Sint Hubert per e-mail naar Mark Peters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), Erik van Grunsven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch 0485-460 300.