Het CDA Mill en Sint Hubert heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart compleet.

Een lijst van vijftig mensen die de partij een warm hart toedragen en die de visie van het CDA ondersteunen. Vijftig mensen uit de vier verschillende dorpen en uit alle leeftijdscategorieën, zodat we een prima afspiegeling hebben van de inwoners van onze gemeente.

Met belangrijke besluiten die in de komende raadsperiode genomen moeten worden, is het belangrijk om een breed draagvlak vanuit alle dorpen te hebben. Zeker met de samenwerking met Dorpslijst Langenboom is binnen het CDA het dorp Langenboom nu ook goed vertegenwoordigd. Dit werd in de vorige periode als een gemis ervaren. Met deze grote groep mensen kunnen we onze gemeenschap goed vertegenwoordigen.

Al eerder werd bekend dat Mark Janssen-van Gaal lijsttrekker en kandidaat-wethouder is voor de komende verkiezingen. Ook de plekken twee tot en met vijftien werden eerder al vastgesteld, waarbij Maarten van Gemert uit Mill, Petra van Schayik uit Langenboom en Hans Vermeulen uit Sint Hubert de top 4 compleet maken.

Bestuur CDA: ‘Wij zijn hartstikke blij met deze kandidatenlijst, met een goede vertegenwoordiging uit alle dorpen, van mannen en vrouwen en van alle leeftijdscategorieën. Met 26 nieuwe mensen ten opzichte van de vorige keer laten we bovendien zien dat we ruimte bieden voor nieuwe inzichten en jong talent. We kunnen hier als bestuur alleen maar enorm trots op zijn, want uiteindelijk is het in het belang van iedereen dat de politiek een goede afspiegeling is van onze inwoners.’

Een paar feiten over de CDA kandidatenlijst:

  • Elk dorp van onze gemeente is met minimaal 6 mensen vertegenwoordigd met een afvaardiging uit elk dorp in de top 4.
  • Er staan 11 vrouwen op de lijst.
  • De gemiddelde leeftijd bedraagt 51 jaar, 14 mensen zijn 40 jaar of jonger.
  • De jongste kandidaat is 19 jaar en de oudste is 80 jaar.
  • Met 12 ondernemers op de lijst wordt het bedrijfsleven goed vertegenwoordigd.
  • Het verenigingsleven is met 27 bestuursleden uit de verschillende verenigingen van onze gemeente ook aanwezig.

Met deze kandidaten is onze partij er klaar voor. Vol passie en met veel energie aan de slag. Vooruit kijken en beslissingen durven te nemen die noodzakelijk zijn en passen in een continue veranderende samenleving.

Ron van Lith
Voorzitter CDA Mill en Sint Hubert