De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan eraan werken om dementievriendelijke gemeenten te worden.

In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving blijven deelnemen. Ook wordt voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen. Dit vraagt om een omgeving die de mens met dementie erkent en aanvaardt en waarin vooroordelen en taboes worden doorbroken. De drie gemeenten worden gedurende een jaar ondersteund door stichting Zet bij het opzetten en activeren van een lokaal netwerk en bij het ontwikkelen van plannen voor de langere termijn.

Aantal mensen met dementie neemt toe

De komende jaren zal het aantal mensen met dementie flink toenemen, ook in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. De verwachting is dat in 2020 bijna 1.000 mensen in deze drie gemeenten een vorm van dementie hebben. Bijna alle inwoners hebben tegen die tijd in hun omgeving te maken met iemand met dementie. Misschien een partner, een vader of moeder, of een andere naaste. Mensen met dementie wonen in de buurt, zijn klanten, sportvrienden, lid van een vereniging etc. De ziekte heeft veel impact; zowel op de persoon met dementie als op familie en vrienden.

Brabant dementievriendelijk 2020

De Provincie Noord-Brabant heeft de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) gevraagd om een programma op te stellen voor de jaren 2017-2020. Eén van de ambities is dat alle Brabantse gemeenten mee doen aan de beweging ‘Brabant dementievriendelijk 2020’ waardoor burgers, ondernemers en organisaties actief worden voor mensen met dementie. De PGraad wordt ondersteund door Stichting Zet. Zet verleent de gemeenten één jaar ondersteuning bij het opzetten en activeren van een lokaal dementievriendelijk netwerk en bij de planontwikkeling. Na dit jaar is het de bedoeling dat het netwerk zelfstandig met de activiteiten aan de slag gaat.