De Elsevier heeft afgelopen week weer haar jaarlijkse lijst van beste scholen gepubliceerd. Net als voorgaande jaren staat het Merletcollege in Mill daar ook weer tussen.

Deze school heeft niet alleen het predicaat Excellent voor alle afdelingen maar is ook nog een superschool voor de afdeling gemengde en theoretische leerweg.

Hoe wordt je een superschool volgens Elsevier?

Zij kijken naar vier verschillende cijfers namelijk: positie van de leerlingen in klas 3 t.o.v. het basisschooladvies, het aantal zittenblijvers, het aantal leerlingen dat in één keer slaagt en de gemiddelde cijfers gehaald bij het eindexamen.
Een superschool scoort op 3 of 4 onderdelen super. Super betekent dat je hoort bij de 15% hoogst scorende scholen.

Wederom een mooie prestatie voor deze school in Mill. Zij zijn er trots op.