Door Toon Hermsen - Bijna elk half uur overlijdt iemand in Nederland aan een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd.

Een hartstilstand kan overal gebeuren: thuis, op straat, op het werk of bij een evenement. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt!

Wat moet ik doen bij een hartstilstand?

Snelle en doeltreffende hulp is van levensbelang, dus moet iedereen weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én wat er binnen die tijd moet gebeuren. Bel direct 112, reanimeer en defibrilleer met een AED binnen 6 minuten. Als je te lang wacht met het gebruik van een AED, wordt het hart minder gevoelig voor defibrillatie en neemt de kans op overleving na iedere minuut drastisch af.

Hoe gaat het in zijn werk?

Aangemelde vrijwilligers in een straal van 1 km van het slachtoffer krijgen na een melding van een hartstilstand via 112 een sms. De vrijwilliger krijgt door waar het slachtoffer is en waar een AED in de buurt is. Als hij in de gelegenheid is om te helpen, gaat hij zo snel mogelijk naar het slachtoffer toe. Het is bekend dat een vrijwilliger vaak sneller ter plaatse kan zijn dan de professionele hulpverleners, waardoor de kans van overleven veel groter is doordat binnen 6 minuten na de hartstilstand met reanimeren gestart kan worden.

De AED en de gemeenschap

Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat vrijwel elke gemeente in Nederland één of meer AED’s in haar bezit heeft. Deze veelal in gemeentelijk bezit zijnde AED-apparatuur hangt doorgaans te verstoffen in gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden, sportaccommodaties en politieposten. De meeste overheidsinstellingen sluiten na kantoortijd waardoor een groot deel van de AED’s niet langer beschikbaar zijn. Tot nu toe wordt de aanschaf van AED’s voornamelijk als een particuliere verantwoordelijkheid gezien.
Gemeenten denken wisselend over het beschikbaar stellen van financiën betreffende de aanschaf van AED’s. Oók in het Land van Cuijk, waar de gemeente Boxmeer als enige een belangrijke voortrekkersrol vervuld. Niet ieder gemeentebestuur vindt dit een (kern)taak van de (lokale) overheid. Formeel is dat ook zo. Aan deze willekeur zou echter een eind moeten komen.

10.000 euro

De automatische externe defibrillatoren (AED's) hangen nu nog vaak op plaatsen die alleen tijdens kantooruren toegankelijk zijn. Alle Land van Cuijkse gemeenten hebben van de ambulancevoorziening 10.000 euro gekregen om zoveel mogelijk (goed onderhouden) AED’s in hun gemeente 24 uur per dag inzetbaar te maken. Punt is ook het aantal vrijwilligers dat met een AED kan omgaan en is aangemeld bij het alarmsysteem HartslagNu. Wellicht opent deze gift van de RAV uitzichten voor de Land van Cuijkse politiek om een eenduidig beleid op te starten.

Kijk voor meer informatie op www.kiesvoorleven.nl of www.hartstichting.nl/reanimatie/6-minutenzone.