Het afgelopen jaar gingen de kerkdorpen Sint Hubert en Mill van start met een goede doelenweek. Langenboom en Wilbertoord zijn hier al eerder aan begonnen, weliswaar ieder op een ander tijdstip in het jaar.

We kunnen wel stellen dat het als een succes ervaren wordt in alle kerkdorpen nu er voor alle goede doelen tegelijkertijd gecollecteerd wordt. Nu hoeft er nog maar één keer langs de deuren gegaan te worden wat voor onze vrijwilligers én voor onze inwoners minder belastend is.

Om de zichtbaarheid en de communicatie naar de inwoners te verbeteren, leek het Stichting Goede Doelenweek Mill beter om de Goede Doelen Week in de kerkdorpen van Mill gelijktijdig te organiseren.

De Stichting Goede Doelenweek Mill heeft daarom het afgelopen najaar het initiatief genomen om in 2018 te komen tot één gezamenlijke collecteweek in onze gemeente. In onze omliggende gemeenten gebeurt dit inmiddels al jaren tot volle tevredenheid.

De besturen van de collecteorganisaties van de gemeente Mill en Sint Hubert zijn in een goed overleg tot overeenstemming gekomen om ook in onze gemeente dit gezamenlijk ten uitvoer te brengen met behoud van ieders werkwijze en opzet van de collecte.

De organisaties zijn erg verheugd dat dit nu gestalte gaat krijgen en we zijn ervan overtuigd dat dit zijn vruchten af gaat werpen.

De collecteweek zal dit jaar plaats vinden in week 15, van 9 t/m 14 april 2018.

Noteer deze datum alvast in je agenda!

Namens:
Goede doelenweek Wilbertoord
Goede doelenweek Sint Hubert
Goede doelenweek Langenboom
Goede doelenweek Mill