Algemeen Belang ’90 ziet de toekomst van onze gemeente Mill en Sint Hubert als een aantrekkelijke gemeente waar het goed, veilig én gezellig wonen is.

Mensen die graag in onze gemeente (willen) wonen, moeten we een passende woonruimte kunnen bieden. Daarom is de afgelopen tijd hard gewerkt aan concrete bouwprojecten, maar ook aan realisatie van bouwmogelijkheden voor elke kern. Desondanks zal, om aan de behoefte van passende woningen te voldoen, nog een tandje bijgezet moeten worden. Niet voor niets maakt AB’90 hier een speerpunt van en wil op korte termijn 150 geschikte woningen erbij en nog eens 150 op het programma vóór 2025!

... zetten ons in voor jongeren en jonge gezinnen

Zo weet Algemeen Belang ’90 dat onze gemeente een tekort heeft aan geschikte en betaalbare woningen voor starters. De vraag naar andere dan wel kleinere (huur-)woningen door één- en tweepersoonshuishoudens neemt sterk toe. Hier liggen dan ook kansen die zeker benut moeten worden. AB’90 wil samen met jongeren en jonge gezinnen kijken naar waar de behoeften aan dit soort woningen liggen. Zo kan misschien leegstaand vastgoed omgevormd worden tot woonstudio’s met een gezamenlijke werkplek en leefkamer.

... en ondersteunen senioren bij langer thuis wonen

Onze ouderen hebben ook specifieke woonwensen en willen hun oude dag invullen met een huur- of koopappartement dichterbij de voorzieningen. Door de vergrijzing blijven steeds meer ouderen langer in hun huidige woning. En die blijken vaak niet geschikt omdat de woon-, slaap- en sanitaire ruimten zich niet op dezelfde verdieping bevinden. Daarom is belangrijk dat ouderen nu al nadenken over hoe ze straks willen wonen en tijdig stappen daarin gaan zetten. De gemeente kan daarbij adviseren en informatie verstrekken. Ook de zogenaamde woonhofjes waar ouderen met elkaar en voor elkaar wonen, zijn interessante mogelijkheden waar AB’90 graag aan meewerkt. Wij zijn van mening dat onze gemeente ‘senioren-proof’ moet worden. “Blijvend thuis in eigen huis”, dat wordt de toekomst.

... en stimuleren duurzaamheid en innovaties

Wanneer we aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen denken, dan denken we aan schone dorpen met schone lucht en aan een groene en gezonde leefomgeving. Daarbij hoort dat we inzetten op duurzame energie, duurzaam vervoer, anders consumeren, gezonde voeding, beweging en goede zorg. Dat gaan we samen invullen en vormgeven. Van belang hierbij is dat woningbezitters en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen. Met de gemeentelijke accommodaties als voorbeeld kan de gemeente laten zien welke mogelijkheden er zijn. Het onlangs georganiseerde energiecafé is een mooi voorbeeld van een nieuw initiatief om inwoners bewust te maken van energiebesparende mogelijkheden en informatie te bieden voor aanpassingen aan de eigen woning. Via een op te richten buurtinitiatief kunnen krachten gebundeld worden om ook hier van duurzaamheid samen werk te maken!

Wilt u meer weten over onze visie van fijn wonen kijk dan op onze website www.ab90.nl. Wij gaan graag met je in gesprek.

Samen werkt beter!

Erik Rietveld
AB’90