Een vraag die voor kiezers vaak belangrijk is, wat zijn de verschillen tussen de partijen? Deze vraag stelden we aan de 3 partijen zelf. Hierbij de reacties van het CDA, VKP en AB’90. Op woensdag 21 maart kunt u uw voorkeur aangeven door uw stem uit te brengen.

Algemeen Belang ’90

“Samen, werkt beter!”

Ervaren bestuurders
AB’90 heeft een Wethouder met 8 jaar ervaring en een sterk netwerk in het Land van Cuijk, Noord Brabant en Den Haag. In het gemeentebestuur hebben onze Raads- en commissieleden van AB’90 de afgelopen jaren veel kennis en bestuurlijke ervaring opgedaan en daarmee ook een uitgebreid netwerk opgebouwd.
AB’90 is een stabiele partij die continuïteit uitstraalt. De gehele fractie stelt zich wederom verkiesbaar en heeft door haar stabiliteit, onafhankelijkheid en openheid aantrekkingskracht bij de jeugd.

Een energieke jonge achterban
AB90 heeft een groep van 11 jongeren weten te interesseren voor de lokale politiek, jonge gedreven vrouwen en mannen met frisse ideeën over fijn wonen en werken, samen leven, samenwerken en klimaat en duurzaamheid voor het vormen van krachtige kernen in onze hele gemeente!

Koester de onafhankelijkheid
AB’90 is sterk voor behoud van een zelfstandige gemeente en wil zeker niet herindelen naar een plattelandsstad met 90.000 inwoners. Samen met onze actieve inwoners, gedreven ondernemers, verenigingen en de gemeente maken we krachtige kernen! Een noodzaak tot herindeling is er momenteel absoluut niet.

Duurzaamheid en klimaat
AB’90 heeft een uitgebreide duurzaamheidsagenda vol innovatieve ideeën met visie over duurzame energie, zero-emissie landbouwbeleid en energieneutrale oplossingen.

CDA

Het CDA Mill en Sint Hubert is een lokale partij en verbonden aan het landelijke CDA. Hiermee hebben wij een landelijk netwerk, waar wij gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Onze kandidatenlijst bestaat uit veel nieuwe enthousiaste mensen, actief in het verenigingsleven en midden in de samenleving. Deze mensen willen zich de komende jaren daadwerkelijk in gaan zetten voor een of meerdere thema’s. Wij hebben een jonge ambitieuze lijsttrekker, Mark Janssen- van Gaal.

Het CDA is een sociale partij, die staat voor gelijke kansen voor onze inwoners en wil een vangnet vormen voor zij die dat nodig hebben. Wij willen investeren in het verenigingsleven en in jongeren en ouderenwerk.

Wij staan voor 1 Land van Cuijk, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit kansen biedt voor onze gemeenschap. Hiermee stappen wij over ons eigen belang heen en gaan wij voor de belangen van onze gemeenschap.

Ook in de afgelopen periode hebben wij laten zien dat wij onze rol in de raad hebben uitgevoerd zoals deze is bedoeld: controlerend en richtinggevend, maar wel onderscheid makend tussen hoofd- en bijzaken. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente faciliterend is richting de burger en dat inwoners worden betrokken bij ontwikkelingen in hun eigen omgeving.

VKP

“Met hart voor de Samenleving”

Afspiegeling
VKP is de enige partij die verkiesbare kandidaten heeft met een afspiegeling van onze samenleving. Alle kernen zijn goed vertegenwoordigd en bij de 1e 12 kandidaten staan 6 vrouwen en 6 mannen.

Vernieuwend
VKP staat open voor vernieuwing, 4 jaar geleden is Erik van Daal zijn politieke carrière begonnen en heeft zich inmiddels bewezen als bekwaam wethouder. Ook nu weer plaatsen we nieuwe kandidaten op verkiesbare plaatsen.

Onafhankelijk en toegankelijk
VKP is niet gebonden aan een landelijke politieke partij, we draaien volledig op eigen financiële middelen. Ook zijn we niet gebonden aan één dorp, al jaren hebben we raads-en commissieleden uit alle 4 de kernen.

Gedreven
We zetten ons 4 jaar in voor onze inwoners, dat doen we niet alleen op de populaire dossiers. We zijn ook realistisch, het moet betaalbaar blijven. We handelen zaken af, kijk bijvoorbeeld naar de Tweesprong, de Meander en herziening van het subsidiebeleid.

VKP is tegen herindeling Land van Cuijk (bijna 90.000 inwoners)
Echter beseffen we wel dat een zelfstandige gemeente niet toekomstbestendig is. We werken met Cuijk en Grave al samen, een logisch gevolg zou zijn dat we ook éen gemeente gaan vormen dicht bij onze inwoners.