Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaat gemeenteraadslid Moniek van den Elzen - Gerrits presenteert graag samen met Kitty Klop - Beelen en lijsttrekker Mark Janssen - van Gaal de ambitieuze onderwijsplannen van de lokale CDA afdeling.

Goed onderwijs in alle vier de dorpen

Het CDA staat voor kwalitatief goed en modern basisonderwijs in alle vier de dorpen van onze gemeente. Alle kinderen moeten de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Door goede samenwerking tussen de gemeente met het onderwijs, opvang, recreatie, sport, zorg en cultuur zetten we de belangen van het kind centraal. Goed onderwijs begint al met een goede taalontwikkeling bij de voorschoolse educatie. Daarnaast is het erg belangrijk dat er een goede structurele samenwerking is tussen de gemeente, scholen en jeugdhulp over de invulling van het passend onderwijs en dat indien nodig maatwerk kan worden geboden voor kinderen met een andere onderwijsbehoefte of hulpvraag.
Moniek van den Elzen - Gerrits: ‘Een basisschool is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor jonge gezinnen in een dorp. Het is daarom belangrijk dat het de gemeente samen met de schoolbesturen een duidelijk perspectief kan bieden voor de toekomst van de scholen in onze gemeente. Daarbij zal ook gekeken moeten worden naar oplossingen zoals de verhuur van leegstaande klaslokalen, zodat kleinere scholen langer kunnen blijven bestaan. Het systeem van gecombineerde unit klassen in Sint Hubert en Wilbertoord wordt door ouders en leerkrachten als positief ervaren. Door de combinatie van goed onderwijs, ruimte, rust en specifieke lesprogramma’s werken de kleinere basisscholen aan de eigen onderscheidende identiteit’.

Techniek onderwijs en sport

‘Er is een tekort aan vakmensen. Mogelijk kan het Merletcollege zich in Mill nog meer onderscheiden wat betreft het aanbod van technisch vakonderwijs en het uitbouwen van het sportonderwijs. Hierbij speelt samenwerking met basisscholen, bedrijfsleven, gemeente, bedrijfsvakopleidingen, Fitland, sportverenigingen en ROC’s een belangrijke rol. Wat ons betreft moeten we techniekonderwijs zeker stimuleren en zijn er mooie kansen voor het uitbouwen van het thema sport in onze gemeente’, aldus Mark Janssen- van Gaal.

Leerlingenvervoer en groene schoolpleinen

Kitty Klop - Beelen vult aan; ‘We vinden het verder belangrijk dat voor de kinderen, die aangewezen zijn op speciaal (basis)onderwijs, de financiering van het leerlingenvervoer in stand blijft. Ook vinden we dat de schoolpleinen vergroend moeten worden. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld onvoldoende schaduwplekken bij de Brede School in Mill. Ook zijn er ideeën voor het aanleggen van schoolmoestuinen in onze gemeente’.
Enkele andere actiepunten uit het CDA programma zijn de evaluatie van de inrichting rond de Brede School in Mill, in combinatie met de verkeersveiligheid en we zien kansen voor een eventuele toekomstige verplaatsing van de sporthal richting de schoollocatie. Tot slot maken we ons hard voor preventie en informatievoorziening op school met ouders en kinderen over drank en drugsgebruik.

Voor meer informatie download het CDA verkiezingsprogramma. www.cdamill.nl