Volgende week zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in onze gemeente.

De week daarna nemen de twee laatste Dorpslijst raadsleden afscheid van de gemeenteraad. Frans van der Heiden stopt na acht jaar raadslidmaatschap. Zelf blijf ik als raadslid, als ik door u gekozen wordt, als lid van de CDA Dorpslijst combinatie.

Het einde van een mooie periode die begon in 1982 met de oprichting van de Dorpslijst in Langenboom. Bij de verkiezingen dat jaar voor de gemeenteraad was Toon Ermers de lijsttrekker van lijst 9. (Er waren toen nog 10 lijsten). Sindsdien is de Dorpslijst altijd vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad, dus 36 jaar lang.

Nu is door de Dorpslijst gekozen om samen te werken met het CDA, samen sta je sterker en kun je meer bereiken. Ik heb de afgelopen maanden in de intensieve samenwerking tussen Dorpslijst Langenboom en de lokale CDA leden gemerkt dat er qua lokale inbreng geen verschil is tussen een lokale en landelijke partij. Het verkiezingsprogramma is vanuit lokale keukentafel gesprekken geschreven. Wel zijn de bestuurlijke contacten grens overstijgend, dit werkt in het voordeel voor onze inwoners. Wat mij betreft gaat het niet om de partij, maar om de mensen die de partij vormen.

Ook na de verkiezingen blijft de Dorpslijst Langenboom bestaan. De achterban en de CDA achterban werken al intensief samen. Wisselend zullen er in de verschillende dorpen achterbanbijeenkomsten zijn. Alle 50 kandidaten hebben aangegeven ook na de verkiezingen, nadrukkelijk vanuit de gemeenschap, actief te blijven als klankbordgroep voor de gemeenteraad.

Op de kandidatenlijst van het CDA staan inwoners uit alle kernen, allemaal maatschappelijk betrokken mensen, met wortels diep in de samenleving, door hun inzet voor verenigingen, zorgcoöperaties, organisaties, buurtschappen enz. Met een brede fractie uit alle dorpen kunnen wij de komende jaren veel betekenen voor onze gemeenschap. U kunt ons blijven bellen met uw vragen.

Wij willen na de verkiezing een nieuwe raadscommissie ‘op weg naar kernendemocratie’ instellen, bestaande uit raadsleden en vertegenwoordigers van dorpen en wijken, om actuele lokale thema’s te bespreken. De inrichting van kernendemocratie wordt mede vormgegeven door de inwoners en mag niet enkel bepaald worden door een onderzoeksbureau.

Samen met de andere partijen in het Land van Cuijk blijven wij werken aan sterke dorpen in één Land van Cuijk. Lokaal wat lokaal kan en centraal wat centraal moet. We nemen dat schaalvergroting in combinatie met schaalverkleining.

Zelf ga ik mijzelf de komende periode inzetten om uit te zoeken waarover de inwoners van onze gemeente zelf over willen beslissen en aan werken. Wat willen we zelf organiseren en regelen, verdelen van gemeentelijk bijdragen, alles vanuit het vertrouwen in de inwoners.

Met vriendelijke groeten,
Namens het CDA - Dorpslijst Langenboom
Petra van Schayik, nr. 3, kandidaat raadslid.