Onder regie van de gemeente hebben verschillende overheidsinstanties gisteren integrale controles uitgevoerd in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Samenwerkend in het zogenaamde Uitvoerings- en informatieteam (UIT!), bezochten medewerkers van Woningcorporatie Mooiland, de Politie en de gemeente Mill en Sint Hubert in totaal 37 verschillende adressen.

Resultaten

Tijdens de huisbezoeken controleerde het UIT! op verschillende zaken, zoals:

  • Is er sprake van illegale bebouwing, aanbouw, verbouw of overlast (activiteiten in strijd met het bestemmingsplan)?
  • Worden er kamers illegaal onderverhuurd?
  • Zijn de personen die op een bepaald adres wonen ook daadwerkelijk op dat adres ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)?
  • Is er sprake van een zorgelijke situatie, zoals verslavingsproblematiek of andere geestelijke gezondheidsproblemen?

Op 15 van de 37 bezochte adressen werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Na controles op de andere adressen werden de volgende acties in gang gezet:

  • Gemeentelijke Boa’s hebben 34 adressen gecontroleerd op BRP-gegevens. Op 17 van deze adressen bleken de gemelde gegevens niet in orde of was er twijfel. Hier wordt nader onderzoek gestart.
  • Gemeentelijke Boa’s hebben 3 adressen gecontroleerd op milieueisen. Op 1 adres werd een milieuovertreding geconstateerd en 1 adres verdient nader onderzoek.
  • De gemeentelijke toezichthouders Bouwen constateerden op 4 van de 6 adressen overtredingen op het gebied van brandveiligheid, bouweisen en bestemmingsplan. Hier wordt een handhavingstraject opgestart.
  • De gemeentelijke toezichthouders Bouwen hebben in totaal 9 panden “gereed” gemeld. Bij deze panden is op basis van de verleende omgevingsvergunning gekeken of ze bouwkundig voltooid verklaard konden worden.

Daarnaast was tijdens de actie de ‘Veiligheidsbus’ van Mooiland aanwezig op de Markt in Mill. De wijkconsulent van Mooiland, de wijkagent van de politie en een Boa informeerden inwoners over het thema ‘Veiligheid’. Tevens was er gelegenheid om kennis te maken met de wijkagent en Boa of om signalen over criminaliteit of overlast te melden.

In de middag heeft de wijkagent samen met de medewerker Veiligheid van de gemeente een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd, waarbij ondernemers bewust zijn gemaakt van criminaliteit op industrieterreinen. Ook is door de Boa’s gecontroleerd op parkeren. In totaal zijn 3 boetes en 14 waarschuwingen afgegeven.

UIT!

Het UIT! is in 2017 opgericht en heeft als doel het signaleren en aanpakken van leefbaarheids- en veiligheidsproblematieken in de gemeente Mill en Sint Hubert. Het UIT! richt zich vooral op het tegengaan van (woon)overlast, fraude en (ondermijnende) criminaliteit. Door het integrale karakter van het UIT! komt alle informatie bij elkaar en is het mogelijk om integraal op te treden door middel van een interventie. Dit moet leiden tot grotere bewustwording en alertheid, urgentiebesef, betere samenwerking, betere informatiepositie en uiteindelijk een betere en gestructureerde aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsproblematieken binnen de gemeente Mill en Sint Hubert. Met het UIT! wil de gemeente Mill en Sint Hubert benadrukken dat misstanden structureel worden aangepakt en dat er integraal met alle overheidsinstanties wordt samengewerkt: één georganiseerde overheid, die op een transparante wijze en consequent optreedt tegen overlast en fraude, maar tegelijkertijd ook zorg en (crisis)hulp biedt waar dat nodig en mogelijk is. Eén overheid die zichtbaar is, duidelijke grenzen stelt en handhaaft in alle delen van de gemeente.