De verkiezingsuitslag kende voor AB’90 een goed resultaat, want op de meeste stembureaus kreeg AB’90 meer stemmen dan vier jaar geleden.

Onze visie op de toekomst, zoals weergegeven in de campagne met een frisse uitstraling, heeft een nieuwe groep kiezers weten aan te spreken. Ook is onze nieuwe jonge aanhang bij de kiezer kennelijk goed overgekomen. Daarnaast leiden we uit deze uitslag af dat het gevoerde beleid van de afgelopen jaren door onze kiezers gedragen wordt.

De uitslag van de verkiezingen, waarbij geen van de partijen een absolute meerderheid verkreeg, maakte meerdere combinaties van samenwerking mogelijk. En zoals gebruikelijk nam de grootste partij het CDA, het initiatief om verkennende gesprekken te voeren om tot een coalitie te komen. In die gesprekken werd duidelijk dat het CDA slechts inzette op een brede coalitie met VKP of AB’90, waarmee tegelijkertijd de voortzetting van de bestaande coalitie niet als uitgangspunt genomen werd.

AB’90 heeft in de bijeenkomsten met het CDA gesproken over de campagneperiode en de tijdens die campagne periode uitvergrote programma verschillen. Ook is gesproken over de wijze waarop gemeentelijke thema’s aangepakt zouden moeten worden. AB’90 heeft in deze gesprekken met het CDA gepoogd een manier te vinden om verschillen tussen beide partijen te overbruggen, waarbij recht gedaan zou worden aan de verkiezingsprogramma’s. Een realistische ambitie voor de toekomst moest het uitgangspunt zijn. In de visie van AB’90 paste het niet om beslissingen uit een vorige raadsperiode zomaar terug te draaien. AB’90 wil juist vooruit om nieuwe impulsen te geven aan bijvoorbeeld woningbouw voor jongeren en jonge gezinnen, aan duurzaamheid en aan samen met de inwoners doorbouwen aan een fijne gemeenschap.

Na de verkennende gesprekken met het CDA werd contact gezocht met vertegenwoordiging van de VKP om met hen naar de toekomst te kijken. Met de VKP werd de afgelopen vier jaar immers in een goed vertrouwen constructief samengewerkt. Ondanks de economisch moeilijke jaren en grote transities van overheid naar gemeenten zijn goede resultaten bereikt. De vraag of die samenwerking voortgezet kon worden was wat AB’90 betreft daarom niet meer dan terecht.

Tijdens die gesprekken bleken de visies van AB’90 en VKP meer in elkaars verlengde te liggen dan die van het CDA en AB’90. En met name in het belangrijke thema ‘zelfstandigheid van onze gemeente’, zag AB’90 veel overeenkomsten met die van de VKP. Tevens was sprake van een meer realistischer beeld van hoe de gemeente en de gemeenschap samen invulling konden geven aan de uitvoering van de ‘Toekomstvisie’. Ervaring en dossierkennis speelden hierin een grote rol.

AB’90 kiest daarom voor het voortzetten van de samenwerking met de VKP en wil de gezamenlijke ambities verder uitwerken in een coalitieprogramma. Samen Werkt Beter!