Vorig jaar beet de stichting Goede Doelen Mill de spits af met de collectieve inzameling voor de goede doelen organisaties.

En ook nu weer liet Mill zich van haar beste zijde zien. De steun onder de bevolking is groot en werkt daardoor ook aanstekelijk voor de vrijwilligers die belangeloos hun medewerking verleenden. De organisatie stond als een huis en waar we ook aanklopten werden we prettig ontvangen.

Het resultaat is op dit moment nog niet precies te zeggen maar de € 21.000,- van vorig jaar zal waarschijnlijk weer gehaald worden en mogelijk overtroffen.

Dit jaar mochten we wederom rekenen op de steun van de Bibliotheek waar we te gast waren met de afhandeling van de innames. Ook Myllesweerd en de gemeente droegen ons een warm hart toe in de facilitering. Voor de financiën en transport tekenden ook dit jaar weer de RegioBank, middels Pedro Klomp, en Top beveiliging Mill.

Een warm dankjewel aan iedereen hier op zijn plaats!

Komende weken zal er een specificatie volgen in deze krant omtrent de opbrengsten per goed doel.

Terug kijkend is de organisatie trots op het resultaat van de actie. Ook de samenwerking met Langenboom, Wilbertoord en Sint Hubert heeft zijn vruchten afgeworpen en zal beslist volgen jaar zijn vervolg krijgen.

Organisatie Stichting Goede Doelen Mill