Dat zijn de woorden die de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer uitsprak tijdens een informatieavond voor raads- en commissieleden Land van Cuijk.

Tijdens deze avond in Boxmeer kwam een aantal regionale projecten aan bod, maar de grootste aandacht ging uit naar bouwen en wonen.

Terug van weggeweest

Wonen als belangrijk thema is helemaal terug van weggeweest. Tijdens de crisisjaren viel de productie en vraag stil en raakte wonen op de achtergrond. Nu heeft het weer de volle aandacht. Dat is nodig ook, omdat we tijdens die crisisjaren een achterstand in het aantal woningen opgelopen hebben. Een groter probleem is de achterstand in woningen die aansluiten bij de vraag, zoals levensloopbestendige en duurzame of betaalbare woningen. Gelukkig zien we de afgelopen jaren de bouw en verbouw van woningen weer toenemen, maar voldoende is het zeker nog niet.

Inbreiding en transformeren

Inbreiding is in tegenstelling tot uitbreiden, het bouwen op plekken binnen de bebouwde kom waar nog ruimte is. Transformeren is het veranderen van panden en terreinen in gebouwen en bouwgrond waarop en waarin woningen gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het saneren van een industrieterrein met veel leegstaande panden of inrichten van andere leegstaande gebouwen. Beide mogelijkheden krijgen alle medewerking van de provincie; sterker nog de provincie ondersteunt het juist, als er maar tempo wordt gemaakt met het bouwen van woningen.

Goede plannen zitten betere plannen in de weg

Uitbreiden buiten de bebouwde kom, zogenaamde uitleglocaties zijn bespreekbaar en vaak zijn er ook goede plannen voor, maar soms niet goed genoeg. Bij uitbreidingsgebieden buiten de bebouwde kom stelt de provincie zich kritische op. Uitbreiden kan alleen als deze plannen onderscheidend zijn. Afgelopen decennia zijn er teveel uitbreidingslocaties geweest die te veel op elkaar lijken. Waar je ook in Brabant bent, je ziet weinig verschil. Nieuwe uitbreidingslocaties worden door de provincie alleen gesteund als ze echt onderscheidend zijn, ‘schatgraven in eigen tuin’ noemt de gedeputeerde dat. ‘Overweeg waarin deze plek, deze kern, deze nieuwe uitbreiding echt anders kan zijn en bij de omgeving past en ook nog beantwoordt aan de vraag naar woningen’. Goede plannen zijn niet meer goed genoeg, het moeten betere plannen zijn.

Samenwerken en handen uit de mouwen

Geen enkele gemeente in Brabant kan alleen werken aan de woningmarktstrategie. Het is nodig om regionaal samen te werken. Het dagelijkse leven, speelt zich niet meer af binnen de grenzen van één gemeente. We werken in die ene gemeente en wonen in die andere. Daarnaast hebben we onze sociale contacten en bezigheden weer in elders. Gemeente- en provinciegrenzen doen er niet meer toe en de woningmarktstrategie kan dus ook niet door één gemeente opgesteld worden. Men moet samenwerken en tevens snel doorpakken. In ieder geval tot 2030 is er ruimte om te bouwen, niet alleen voor de eigen behoefte maar ook voor uitbreiding. Tijd dus om aan de slag te gaan.

Marcel van den Elzen
Algemeen Belang ‘90