Velen in Mill hebben mooie momenten beleefd in de Concertzaal aan de Stationsstraat, maar deze gaat op korte termijn plat. Het gebouw wordt geruimd en op die plaats zullen koopwoningen verrijzen voor de doelgroep senioren.

Bedoeling is dat het overgrote deel "nultreden" woningen wordt met een hoog seniorenbestendig karakter. De ligging ten opzichte van het centrum van Mill kan als een onderdeel hiervan worden gezien.

Het initiatief om te komen tot realisatie van deze woningen ligt bij de Woongroep Concertzaal. Het aanvankelijk bij de start eind 2016 gestelde doel van de initiatiefgroep was het inventariseren van alle mogelijkheden om te komen tot seniorenbestendige huisvesting in de kom van Mill of in de directe nabijheid daarvan. Dit initiatief moest dienen als tegenhanger van initiatieven door commerciële projectontwikkelaars. Na afronding van de eerste inventarisatiefase (in november 2017) mochten we als initiatiefgroep concluderen, dat een vervolg binnen de hiervoor genoemde kaders alleen zinvol was met het oog gericht op koopwoningen.

Voor wat betreft een substantieel aantal woningen gegroepeerd op één locatie komt op dit moment alleen de locatie Concertzaal in aanmerking. De inventarisatie tot op heden leerde ons dat onbebouwde percelen van enige omvang ofwel niet beschikbaar zijn of financieel niet haalbaar lijken. Wij zijn dan ook verheugd dat het perceel aan de Stationsstraat (waar thans nog de Concertzaal staat) door de gemeente beschikbaar wordt gesteld voor dit doel. Dit met inachtname van de gestelde uitgangspunten van de initiatiefgroep. Die waren vanaf november 2017 het collectief realiseren van zogeheten nultreden koopwoningen met maximale inspraak van het collectief in zowel ontwikkeling als in realisatie.

In november 2017 heeft zich reeds een 40-tal geïnteresseerden gemeld en men heeft aansluitend daarop middels een enquête kenbaar gemaakt waar individuele interesses lagen qua woonvorm, afmetingen en kostenplaatsen.

Bent u ook geïnteresseerd in dit of een soortgelijk initiatief - dit geldt ook voor niet in de gemeente wonende personen - kom dan naar onze bijeenkomst op maandag 23 april om 19.30 uur in de Wester in Mill. De initiatiefgroep Woongroep Concertzaal organiseert een bijeenkomst waarop de gemeente een eerste aanzet zal presenteren voor een stedenbouwkundig verantwoorde invulling van het perceel Concertzaal. Aan bod komen verder ook de bijzondere aspecten verband houdend met het collectief bouwen kortweg CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) genoemd.

Wilt u vooraf meer weten en/of ook een enquêteformulier ontvangen, neem dan contact met ons op. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

INFORMATIEAVOND: 23 april 19.30 in Wijkcentrum “De Wester” (Havikstraat 1; Mill).

Namens Woongroep Concertzaal
Theo Peters, Ben Hamers, Paul Sweens en Jo van Soest