Foto: Wikipedia

In de komende periode kan er weer overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups. Om de overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, ondernemen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert actie.

In dit artikel kunt u lezen welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis) dieren op kunnen leveren en welke acties er ondernomen worden. Als het weer het toelaat start vanaf deze week met de beheersing.

Overlast van de rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Nog voor het uitkomen van de bladknoppen, komen kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling van rups tot vlinder ontstaan er op iedere rups ca. 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken.

Gezondheidsklachten

Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en zijn geen “boomprobleem”.De brandharen die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. De reacties verschillen van persoon tot persoon zeer sterk.

Beheersplan

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) hebben een beheersplan opgesteld, waarmee getracht wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, zal er naar verwachting vanaf week 17/18 gestart worden met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd door Engelen Groen uit Uden, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Het preparaat waarmee gespoten wordt is veilig, maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder te bespuiten bomen te laten grazen tijdens spuitwerkzaamheden.

Op die locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, zal per locatie bekeken worden of we overgegaan tot bestrijding middels zuigen of plukken van de nesten en rupsen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Dhr. H. Rutten, boombeheer werkorganisatie CGM bereikbaar op: 0485 - 319180.