V.l.n.r. mevrouw Donnie Schraven, dhr Hay Smits, mevrouw Liesbeth Thoonen

EHBO-Vereniging St. Willibrord Mill huldigde tijdens de jaarvergadering op 19 april 2018 haar jubilarissen.

Mevrouw Liesbeth Thoonen vierde haar 30-jarig jubileum. Zij is een trouw lid en vrijwel altijd aanwezig tijdens de maandelijkse oefenavonden. Ze is een goed EHBO-er. Voor haar geldt: ‘afspraak is afspraak’. Zij was bestuurslid van 1996-2000. Als blijk van dank en erkentelijkheid voor haar jarenlange trouw en inzet ontving zij een een luxe pennenset met gravure, een jaarspeldje, een oorkonde en een bos bloemen.

Dhr Hay Smits is reeds 25 jaar EHBO-er. Hij is elders opgeleid en is eind 2017 lid van onze EHBO Vereniging geworden. Hij deed aan de EHBO Vereniging ooit een nieuwe brancard cadeau. Voor zijn jarenlange verdiensten buiten de EHBO Vereniging, als voorzitter van de Motorsportclub ‘Keizer Karel’ in Nijmegen en de Stichting Jumbo Run en voor het organiseren van diverse motorevenementen, ontving hij op 26 januari 2018 een lintje. De EHBO Vereniging beloonde hem met een spiegel met opschrift en een bloemetje.

Mevrouw Donnie Schraven is nu al 10 jaar een trouw lid van de vereniging. Zij brengt gezelligheid tijdens de oefenavonden. Zij is vrijwilligster bij de Jeugd-EHBO en instructrice reanimatie-BLS/AED. Als zodanig zet zij zich in bij trainingen reanimatie voor de eigen leden en voor niet-leden die Burgerhulpverlener willen worden. Zij ontving een bloemetje uit dankbaarheid voor haar inzet en trouw.

Bij deze gelegenheid sprak de heer Anrico van der Linden als voorzitter van Rayon 5 van EHBO-Vereniging Noord-Brabant woorden van waardering uit voor de inzet en prestaties van de jubilarissen en de leden.