Door Toon Hermsen - Bijna elk half uur overlijdt iemand in Nederland aan een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd.

Een hartstilstand kan overal gebeuren: thuis, op straat, op het werk of bij een evenement. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt!

Stichting Kies voor Leven is een ideële goede doelen organisatie, die zonder winstoogmerk werkt. Als AED-pionier van het allereerste uur houden wij ons al sinds 2003 op belangeloze manier bezig met het op landelijk niveau enthousiasmeren van mensen om in hun eigen regio zes minuten plekken te creëren zodat bij een hartstilstand 112 direct gebeld wordt, iemand direct start met reanimeren en het hart binnen zes minuten een eerste schok met een AED krijgt.

Hoe meer mensen in Nederland kunnen reanimeren en een AED kunnen gebruiken, des te groter wordt de kans dat slachtoffers van een hartstilstand weer een toekomst krijgen. Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand.

Het is voor een organisatie als Stichting Kies voor Leven van groot belang gesteund te worden door een groep van vooraanstaande personen die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van onze ideële goede doelen stichting kunnen vergroten. Wij zijn erkentelijk voor de inzet van het comité van aanbeveling.

Voor meer info kunt u kijken op: www.kiesvoorleven.nl.