Angela Maas bij het schilderij “Vrouwenhart over de drempel” (Foto: Guus Fonteijn)

Door Elly Meijnders - Eén van de doelstellingen van Sportvereniging Hart in Actie is te bewerkstelligen dat mensen informatie krijgen over de inhoud van een gezonde levensstijl.

De vereniging wil hiertoe personen die een belangrijke professionele rol in de gezondheidszorg in de regio Mill hebben, om hun mening vragen. Voorzitter Guus Fonteijn en ik hadden een gesprek met hoogleraar cardiologie voor vrouwen Professor Angela Maas van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen.

Mevrouw Maas komt met uitgestoken hand achter haar bureau vandaan en Guus legt uit wat wij komen doen. Zij steekt meteen van wal.

“Voeding? Nee joh, dokters weten daar niet veel van. Daar moet in de opleiding meer aandacht voor komen. Dat lees ik net zo in de krant als jullie. Goede voedingsexperts weten daarover veel meer te vertellen dan wij”.

Guus vraagt of zij iets over zichzelf wilt vertellen en over haar achtergrond. Wij mogen Angela zeggen.

Zij glimlacht en vertelt dat zij sinds 30 jaar cardioloog is en sinds 2012 hoogleraar. “Ik ben getraind met de mannelijke patiënt als standaard. Vrouwen zijn raar, werd beweerd. Altijd bijwerkingen, spelen hormonen een rol? O neen, met menstruatie wil ik niets te maken hebben. In 1991 begonnen vrouwelijke patiënten mij te bevragen. En in 2003 ben ik gestopt met mannelijke patiënten. Ik zat met 15 mannelijke cardiologen in de maatschap, er werd mij geen strobreed in de weg gelegd. Waren zij er vanaf”.

Guus: “Zijn er veranderingen in je werk gekomen in die jaren?

“Ja zeker”, bevestigt Angela. “De vrouwen zijn nu veel assertiever, er heeft een behoorlijke emancipatie van de patiënt plaatsgevonden. Ik doe nog 2 hele dagen in de week patiëntenzorg. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de cardioloog in nieuwsgierigheid is blijven steken, ik heb goed geïnformeerde vrouwen in mijn kamer. En ook mijn studenten zijn nu veel actiever betrokken, gaan allemaal digitaal. Vroeger maakte je schriftelijk notities, nu werk je met je computer”.

Gaan volgens jou je patiënten ook veel bewuster om met gezond leven?

Angela gebaart met haar handen: “Vrouwen bepalen welk eten in huis komt. Zij melden hun kinderen aan bij de sportschool. Zij hebben de hoofdtaak bij de zorg voor het gezin. Maar ik ben ervan overtuigd dat de maatschappelijke context waarin wij leven veel bepalender is dan wat de dokter in die paar minuten in de spreekkamer zegt. Ik vind dus dat de voedingsindustrie aangepakt moet worden. Wat maakt eten lekker? Extra zout en suiker. Ze willen gewoon verkopen. Je moet op macro niveau de dubieuze rol van de voedingsindustrie aanpakken. Eten is lekkerder met zout en mannen kunnen beter tegen zout, dus dan gaan vrouwen zouter koken”. Ze bonst met haar vingers op de tafel om haar woorden kracht bij te zetten.

En meer bewegen?

“Daar kunnen wij een inhaalslag maken. Wij zitten veel in de auto, achter de computer en voor de tv. Ik vind beweegprogramma’s in werkomstandigheden erg belangrijk. En de kinderen spelen niet meer buiten. Je kunt de maatschappij niet veranderen, maar je kunt wel creatiever worden. Breng de schoolgym bijvoorbeeld terug”.

Professor Angela Maas heeft nog veel meer te vertellen over een gezonde levensstijl. Wilt u de rest van het interview lezen, kijkt u dan op www.hartinactiemill.nl.

De website laat naast informatie ook d.m.v. beelden en filmpjes zien wat de vereniging allemaal doet.