Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft het CDA het initiatief genomen het college van burgemeester en wethouders (via een motie) de opdracht te geven per direct aan de slag te gaan om nieuwe bouwlocaties in Langenboom te onderzoeken. Er dreigt in dit dorp immers een bouwstop te ontstaan, waardoor het de komende jaren qua woningbouw op slot komt te zitten.

Eerder gaf wethouder Jos van den Boogaart van AB’90 aan dat hij samen met de Dorpsraad en een aantal Langenboomse jongeren druk bezig is met de ontwikkeling van specifieke woningen voor starters.

De coalitiepartijen VKP en AB’90 zijn het eens met de oproep van het CDA dat er dringende noodzaak is om in Langenboom te bouwen. AB’90 gaf tijdens het debat aan dat er naast Langenboom zeker ook breder gekeken mag worden naar het beschikbaar stellen van voldoende bouwkavels. VKP kwam met het voorstel om woningbouw in Sint Hubert ook meteen in de motie mee te nemen.

Tijdens de raadsvergadering werd besloten om de CDA-motie aan te passen om vervolgens met een breed gedragen motie, ondertekend door alle partijen, aandacht te vragen voor nieuwe woningbouwlocaties in Langenboom en Sint Hubert.

Overigens wil dit niet zeggen dat er geen aandacht is voor Mill en Wilbertoord, maar daar zijn al plannen vastgesteld of in ontwikkeling die weer moeten zorgen voor nieuwe woningbouw.

De wethouder heeft de opdracht meegekregen de raad voor het eind van het jaar te informeren over de onderzoeksresultaten.

CDA Raadslid Moniek van den Elzen: “Zo zie je dat wij als oppositiepartij vanuit een positieve manier samen met andere politieke partijen en inwoners, zaken op de raadsagenda kunnen zetten. Woningbouw is en blijft één van onze speerpunten. Graag zetten we deze vorm van samenwerking de komende jaren voort”.

Fractie CDA gemeente Mill en Sint Hubert
www.cdamill.nl