Belastingdienst erkent Stichting Kies voor Leven ook nu weer als ANBI.

Door Toon Hermsen - De belastingdienst heeft aan Stichting Kies voor Leven weer de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties en instellingen een schenking aan Stichting Kies voor Leven aftrekken bij de belastingaangifte. De Belastingdienst merkte onze ideële organisatie eerder al aan als een ANBI. Nu is ook deze aanvraag gehonoreerd.

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI, dan weet je zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over je schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Sinds 1 januari 2014 gelden aanvullende wettelijke eisen voor de verkrijging en het behoud van de ANBI-status. Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat de instelling jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar moet maken, zoals het openbaar maken van de financiële verslagen. Op deze manier kunnen alle Nederlanders zien waar Stichting Kies voor Leven zich voor inzet en waar haar inkomsten vandaan komen, alsook aan uitgegeven worden.

Stichting Kies voor Leven is een ideële organisatie, die zónder winstoogmerk werkt. Wij houden ons al sinds 2003 op belangeloze wijze bezig met het op landelijk niveau motiveren van mensen om in hun eigen regio zes minuten plekken te creëren zodat bij een hartstilstand meteen 112 gebeld wordt, iemand direct start met reanimeren en het hart binnen 6 minuten een eerste schok met een AED krijgt. Daarnaast willen wij de Nederlandse bevolking opmerkzaam maken op het grote belang van reanimatie opleidingen. Zo is in elke buurt snelle hulp bij een hartstilstand te organiseren.

De bestuursleden en andere vrijwilligers van de Stichting Kies voor Leven ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle ontvangen gelden voor de volle 100% ten goede komen aan het goede doel.

Meer weten? http://www.kiesvoorleven.nl/anbi-status.html.