Afgelopen donderdag werd in de raadszaal de kadernota 2019-2022 behandeld voor een volle tribune. Echter de mensen kwamen niet voor dit belangrijke onderwerp, maar hadden juist belangstelling voor het bestemmingsplan De Straethof.

Woonappartementen op De Straethof

Jazeker, er gaat gebouwd worden, want het plan werd gewijzigd vastgesteld na alle commotie in de Commissievergadering van vorige week. Concreet: er worden nu 26 appartementen gebouwd i.p.v. 29 en wel in een mix van sociale huur en vrije sectorhuur. Het twee- en drielaagse gebouw verschuift nu 3 meter verder van de straatkant Pastoor Maasstraat. Omdat er nu 3 appartementen minder worden gebouwd, moet de gemeente een flinke financiële aderlating doen. Een gezamenlijk ingediend amendement (wijziging op het raadsvoorstel) van CDA, VKP en AB’90 stelde de omwonenden gerust en zien nu af van verdere zienswijzen (bezwaren).

De jaarrekening

De jaarrekening 2017 had een overschot van ruim 1mln. euro en daar wisten de partijen wel raad mee. AB’90 wist een reserve duurzaamheidslening van € 225.000 los te peuteren en de VKP vulde het leefbaarheidsbudget aan tot € 100.000. Het CDA vond die aanvulling op dit moment niet nodig. Uit die reserve duurzaamheidslening kunnen particulieren met te weinig middelen, goedkoop geld lenen om energie-duurzame maatregelen te treffen. Deze reserve wordt door de gemeente met geleend geld aangevuld tot een toereikend bedrag van ongeveer 1 mln. euro. De verordening over hoe en wat, volgt in oktober van dit jaar.

De bestuursrapportage

De bestuursrapportage werd na wat discussie over details unaniem vastgesteld, wat betekent dat het college voor dit jaar een tekort van € 20.000 verwacht.

De kadernota

In de kadernota worden de politieke wensen van de partijen aan het college meegegeven. In de algemene beschouwingen van CDA, VKP en AB’90 zat veel overlap. Met een motie wilde het CDA dat onze gemeente mee gaat doen met Cuijk, Sint Anthonis en Boxmeer in de onderhandelingen tot een herindeling. De motie haalde het uiteraard niet. VKP-moties over het opstellen van een beleidsplan duurzame energie en onderzoek naar de toekomst van sporthal ‘De Looierij’ kon ieders goedkeuring wegdragen. De motie van AB’90 om de reconstructie van de Vorleweg/Domeinenstraat niet verder uit te stellen werd ingetrokken, omdat de wethouder toezegde met de werkzaamheden in het voorjaar 2019 te beginnen.

Coalitie noch oppositie

Samengevat kan gerust gesteld worden dat in de drie-en-een-halfuur durende raadsvergadering, partijen in constructieve houding hun ambities grotendeels gaan waarmaken en dat van oppositie versus coalitie nauwelijks sprake was. Is dat ook Ontdek Mill?

Theo van Eenbergen, AB’90