Het aspergeseizoen ligt al weer enkele weken achter ons. Bij aspergeteeltbedrijf van Lith in Mill wordt het seizoen traditioneel afgesloten met het zgn. stekersfeest, speciaal voor alle jongens en meiden die zich hebben ingezet om deze overheerlijke groente “van het land naar de klant” te krijgen.

Het is een voorrecht als je met deze jonge mensen in de leeftijd van 13 tot 22 jaar mag werken, het is vaak hun eerste werkervaring en hun eerste geld wat ze echt met vieze handen hebben verdiend, soms in de regen, soms in de kou, maar dit jaar vooral in de warmte.

Dit jaar hadden we besloten om weer “een steker van het jaar” te benoemen, deze persoon kan uiteraard heel goed en snel aspergesteken, zonder beschadiging, op de juiste lengte en zonder breuk, maar zo iemand heeft meer kwaliteit. Hij is sociaal, durft een collega aan te spreken op zijn fouten, neemt de groep op sleeptouw als het even wat minder gaat en is altijd aanwezig.

Dit jaar ging de strijd tussen Nick Ermers, Jurre de Man, Mike Kremers en Giel Cornelissen, allen afkomstig uit Mill. Nick is een echte diesel, kwam in het eerste jaar wat moeilijk op gang, maar is samen met Jurre de afgelopen paar jaar een absolute topper gebleken. Ook Mike heeft zich het “stekers vak” de afgelopen jaren helemaal eigen gemaakt, daarnaast is hij bijzonder sociaal en heeft absoluut leiding gevende capaciteiten.

Als winnaar, door alle collega’s gekozen, kwam echter Giel Cornelissen naar voren. Giel (19) stak voor het zesde jaar bij ons asperges, en het is een waar wonder als je ziet met hoeveel snelheid gemak en souplesse hij “het witte goud” uit de grond tovert, zonder ook maar 1 stengel te vergeten. Giel neemt nu het stokje over van Dave van Dommelen, die in 2009 gekroond werd tot steker van het jaar.

Graag willen wij nog alle jongens en meiden van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid, want het waren beslist niet alleen de hier boven genoemde personen die seizoen 2018 tot een succes maakte, maar dat hebben we met zijn allen gedaan.

Mochten er zich n.a.v. dit artikel noch jonge mensen uit Mill of directe omgeving aangesproken voelen om volgend seizoen ook aan te haken bij onze club, neem dan gerust contact op met ons: Frank van Lith 06 30 01 98 49.