Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 5 juli heeft de CDA fractie voorgesteld om in onze gemeente een duurzaamheidslening beschikbaar te stellen. Een lening met lage rentelasten waarmee inwoners kunnen investeren om de woning te verduurzamen. Wat het CDA betreft een verantwoorde lening omdat de energielasten voor huishoudens direct zullen dalen.

De lokale overheid is wettelijk gebonden aan het wereldwijde klimaatakkoord en heeft wat ons betreft een voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van onze gemeente. Het stemt ons dan ook tevreden dat ook de coalitiepartijen zich achter dit plan konden scharen. Sterker nog, beide partijen kwamen zelf ook met voorstellen om voor een duurzaamheidslening en ander duurzaamheidsbeleid te concretiseren.

Dit is goed nieuws, de afgelopen jaren heeft onze gemeente op dit vlak, in tegenstelling tot buurgemeenten geen toonaangevende rol gespeeld. Vier jaar geleden hebben we in de raad gesproken over het plaatsen van zonnepanelen op onze gemeenschapsaccommodaties, op dit moment zijn deze nog steeds niet geïnstalleerd.

Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Mill en Sint Hubert door enige uitbereiding van de capaciteit van bio- en mono vergistingsinstallaties met aanvullend de realisatie van één of enkele zonneweides redelijk snel energie neutraal kan opereren. Hierbij zijn de investeringen vanuit huiseigenaren en bedrijven nog niet meegerekend.

Dilemma’s waar we met z’n allen voor staan: moet je landbouwgrond opofferen voor zonneweides? Wat vind de omgeving van uitbreiding van bio-centrales en mono-vergistingsinstallaties? Kortom er zijn nog genoeg onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan.

Op het gebied van de energietransitie komt er de komende tijd nog veel op ons af. Zo wordt het gasloos wonen nog een hele operatie. Vortum-Mullem wordt het eerste dorp in het Land van Cuijk dat volledig van het gas af zal gaan. We kunnen als gemeente veel van leren van deze en andere voorbeelden.

Bij al deze goede doelstellingen komt natuurlijk wel steeds de vraag en afweging, wie gaat dat betalen? Iemand die kortgeleden nog een nieuwe HR CV ketel heeft aangeschaft, wil deze graag de komende 10-15 jaar blijven gebruiken. Daarnaast is het bij een nieuwbouw woning eenvoudiger om bijvoorbeeld een warmtepomp te installeren dan bij een bestaande woning. Bij bestaande woningen gaat het niet alleen om de warmtepomp zelf, ook om de aanleg van vloerverwarming en daardoor mogelijk ook een complete nieuwe vloer.

Als fractie zijn we van mening dat energieprojecten vooral succesvol zijn in combinatie met een goed economisch model. Wat ons betreft moeten we goede voorbeelden en ideeën delen en krachten bundelen. Eerder hebben we al eens gepleit voor de oprichting van een regionaal duurzaamheidsplatform. In een dergelijke netwerkorganisatie kunnen initiatiefnemers van bijvoorbeeld ‘Eigen Kweek’ uit Langenboom, het buurtkracht project in het Millse centrum, de Cuijkse energie coöperatie, ondernemers en wijk- en dorpsraden elkaar inspireren. Een mooie vervolgstap zou een breed gedragen regionaal klimaatakkoord kunnen zijn.

Heeft u goede ideeën over de lokale energietransitie? Bent u voor of tegen zonne-weides? Wilt u meepraten over de oprichting van een regionaal duurzaamheidsplatform? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,
Namens CDA fractie Mill en Sint Hubert
Mark Janssen (fractievoorzitter)
www.cdamill.nl
06-40402440