Hè, hè eindelijk. Lang had men er al naar uitgekeken. Een zelfstandige parochie zijn. Maar dat had heel wat voeten in de aarde.

Nadat in 1852 een groepje Dominicanen zich gevestigd had in een boerderijtje, verbouwd tot een zeer eenvoudig kloostertje, kwamen spoedig de mensen die in de omgeving woonden, daar zondags in een klein kapelletje naar de H. Mis. Dit werd nog versterkt toen in 1869 een geheel nieuwe kerk in gebruik kon worden genomen.

In de kerk van Langenboom mocht men alleen de H. Mis bijwonen. Het was geen eigen parochie en daarom was o.a. het ontvangen van het doopsel, het vormsel, trouwen of begraven worden, daar niet toegestaan, dat diende elders plaats te vinden.
Het overgrote deel van de bezoekers behoorde bij de parochie van de H. Lambertus in Escharen. Anderen behoorden bij de parochies van Zeeland en Mill.

In 1903 mocht men al iets meer, toen het een rectoraat werd, nl. de catechismusles volgen en de 1e Communie ontvangen.
Daar wilde men graag verandering in brengen, zeker toen steeds meer mensen zich gingen hechten aan die kerk en aan de Dominicanen.

Op 22 november 1913 schreven Petje v.d. Hagen (landbouwer) en Henricus van Kuppevelt (Hoofd der school), een eerbiedig verzoek aan de bisschop om een zelfstandige parochie te mogen zijn. Uitvoerig vond er overleg plaats met de pastores van Escharen, Zeeland en Mill over de vaststelling van de grenzen. Uiteindelijk kwam men tot overeenstemming.
Ook vanuit Rome waren er geen bezwaren en kwam er op 31 mei 1918 een officieel pauselijk schrijven, dat de nieuwe parochie van start kon gaan onder de naam Heilige Familie.
De parochie zou gaan behoren tot het dekenaat Ravenstein. Ingangsdatum 15 augustus 1918. Tot kerkmeesters werden benoemd de twee initiatiefnemers en tot eerste pastoor werd gekozen de Dominicaan pater H. van Gent.

Hoe gaat dit jubileum gevierd worden?

Op woensdag 15 augustus, zal er een lezing gegeven worden in De Wis om 20.00 uur door Toon Ermers over de geschiedenis van kerk, klooster en parochianen. U zult daarin unieke foto´s, documenten en filmbeelden kunnen zien. Toegang is gratis.

Op zondag 19 augustus is er een speciale jubileum H. Mis, die opgedragen zal gaan worden door pater Gerrit Braks. Hij is geboren en getogen in Langenboom, en hierna ingetreden bij de orde van de Dominicanen. Zijn concelebranten zijn pastor Bas van Dijk en oud pastor Toon van den Acker. Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus is er in de kerk een tentoonstelling over de historie van de parochie. Daarbij is er speciale aandacht voor de 34 parochianen, die in 1918 geboren zijn en dus dit jaar 100 jaar zouden zijn geworden. Ook de koren en werkgroepen presenteren zich met hun geschiedenis. Zaterdag 18 augustus is om 13.30 de opening van deze tentoonstelling, die te bezichtigen is tot 17.00 uur. Ook zondag is deze tentoonstelling tot 17.00 uur open. Zeer interessant en geheel gratis.