Foto: Toon Ermers

Op zondag 19 augustus zijn mevrouw R. (Riny) Kuppen-de Klein en de heer J. (Jan) Verstegen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij ontvingen de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Walraven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de parochie H. Familie in Langenboom.

Mevrouw Kuppen-de Klein

Mevrouw Kuppen ontving de onderscheiding om de volgende redenen. Zij is sinds 2000 bestuurslid van de parochieraad, in de functie van secretaris. In 2014 fuseren een vijftal parochies tot de parochie Regio Mill. Mevrouw Kuppen blijft daarna de functie van secretaris vervullen. Daarnaast coördineert zij de siergroep, de kerkschoonmaak, de werkgroep voor de eerste communie en de kerstgroep. Daarnaast is mevrouw Kuppen commissielid van "muziek in de familie". Alle plaatselijke muziekverenigingen verzorgen een optreden in de kerk ten bate van een goed doel. Ook verzorgt mevrouw Kuppen de bloemen in de kapel bij de kerk.

Naast deze kerkelijke activiteiten was of is mevrouw Kuppen op diverse andere terreinen actief:

  • Sinds 1980 coach en trainer van volleybalvereniging Vollan'65. Na coach te zijn geweest voor de recreanten is ze nu coach geworden voor Dames I.
  • Vrijwilligster bij de peuterspeelzaal in Langenboom,
  • Sinds 2000 coördinatie collecte voor de Nierstichting Nederland.
  • Sinds 2006 commissielid van Lawaco ( Langenbooms Wandel Comité).
  • Voorzitter en secretaresse jaarlijkse avondwandelvierdaagse Lawaco in Langenboom; de opbrengst is voor een goed doel in Zambia.
  • Sinds 2006 vrijwilligster op de basisschool ’t Stekske tijdens de lunchpauzes en in de bibliotheek op school.

De heer Verstegen

Ook de heer Verstegen ontving een onderscheiding voor talloze activiteiten. Zo is hij sinds 1966 organist en vrijwilliger bij de Parochie H Familie. Als tiener al, hielp hij zijn vader, die koster was, met de elektrische installaties in de kerk. Tot op heden is hij dit blijven doen: tijdens de verbouwingen, bij de aanleg van de nieuwe lichtinstallatie, de verlichting in de kerktoren, in de kerststal etc. Ook bij storingen is hij altijd bereid te helpen. Ook volgde de heer Verstegen daartoe een opleiding en sinds 1977 is hij de vaste organist. Eerst bij het herenkoor en later bij het gemengd koor. Hij blijft daarvoor lessen volgen en studeert thuis de begeleiding van de liederen in.

Daarnaast is de heer Verstegen vrijwilliger bij Muziekvereniging Amicitia. Als vrijwilliger heeft hij hier veel tijd besteed aan de verbouwing van het repetitielokaal en sinds 1980 is hij steeds het onderhoud blijven verzorgen v.w.b. de elektronica. Ook is hij vrijwilliger op het gebied van elektronica bij gemeenschapsaccommodatie De Wis en bij de voetbalvereniging SES in Langenboom.