Afgelopen zaterdag was ik sinds lange tijd weer op de groenstraat van het Land van Cuijk in Haps, om wat tuinafval dat niet in de groenbak kon af te leveren.

Dat kostte nu meteen aan de poort € 7,50 (toch niet niks).
Daarvan was ik op de hoogte gebracht door een uitvoerig schrijven van de “Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel”, waarin als argument voor deze heffing stond dat de kosten gestegen waren en gemeenten meer moeten gaan betalen voor het afval.
Hoe krijg je dat aan de burger uitgelegd en geaccepteerd, natuurlijk met de bekende smoes ofwel schaamlap van “de vervuiler betaalt, dat is toch veel eerlijker”.
Niemand kan daar tegen zijn, toch? Dus geen hoorbaar protest.
Het resultaat is dat ik op een muisstille groenstraat kwam, slechts één andere brenger van wat groen, terwijl het vroeger op zaterdag aanschuiven was.
De beheerder vertelde mij desgevraagd dat het nu op de vrijdag en de zaterdag samen net zo druk is als op de woensdag middag.
Ik zie de geldelijke opbrengst al geweldig zijn, dat wordt een winstpot voor de gemeenten en straks verlaging van de kosten van vuilverwerking voor de burger, kassa!!
Tijdens het naar huis rijden vroeg ik mij af waar al dat spul dat tot 1 aug. gebracht werd nu ineens blijft? U mag het raden, in de berm, het plantsoen, de sloot, het bos?
En wie moet het daar straks gaan verwijderen, precies, de gemeente, en wie gaat dat betalen, precies, wij allemaal. Goed geregeld dus, linksom of rechtsom de vervuiler betaald??
Kortzichtig beleid lijkt mij. Iedereen heeft wel eens een keer wat extra afval uit de tuin of anderszins.
Het afleveren op de milieustraat extra gaan belasten leidt alleen maar tot meer illegaal storten, wat meer kosten van verwijdering meebrengt dan de tarieven op de milieustraat opleveren.
Andere gemeenten hebben dit slimmer aangepakt, zoals bijv. een pasje per adres met de mogelijkheid van bijv. 5x gratis brengen en dan betalen. Ik ken zelfs een grote gemeente die alles gratis laat storten, omdat iedereen wel eens wat extra afval heeft en ze hebben daar geen illegaal gestort spul.
Maar het Land van Cuijk heeft de inzameling uitbesteed, dan ben je als gemeentebestuur van dat gedoe af en de wethouder hoeft alleen maar bij het kruisje te tekenen.
Zelfstandig eigen bestuur noemen ze dat, wel gespeend van GBV (Gezond Boeren Verstand).

A. van Oorschot, Mill