Mevrouw H. heeft steeds meer zorg nodig en komt in aanmerking om naar het verpleeghuis te verhuizen. Maar mevrouw wil helemaal niet gescheiden leven van haar man, waar ze al 50 jaar mee samen is. En daarnaast valt het haar zwaar om afscheid te moeten nemen van haar huisje en haar buren waar ze zo’n goed contact mee heeft.

Mevrouw woont in een aangepast appartement nabij een verpleeghuis van Pantein. Haar man kan mevrouw ondersteunen waar nodig, maar dat wordt wel zwaarder, geeft hij aan. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Mevrouw H. kan thuis verpleeghuiszorg krijgen, het zogenaamde Volledig Pakket Thuis. Dit is bestemd voor mensen met een verpleeghuisindicatie die in een aanleunwoning rondom het verpleeghuis wonen. Dit pakket omvat alle zorg en ondersteuning die mevrouw H. nodig heeft. Daarnaast zal meneer blijven koken, dat kan hij zo lekker, volgens mevrouw. Maar wel komt er huishoudelijk hulp, om meneer te ontlasten, zodat hij op andere momenten mevrouw kan helpen. Voor dit Volledig Pakket Thuis betaalt mevrouw, net als bij een opname in het verpleeghuis, een eigen bijdrage. Maar de eigen bijdrage bij een Volledig Pakket Thuis is lager, omdat meneer en mevrouw H. zelf al de huur van hun woning betalen.

Op deze manier kunnen mevrouw en meneer H. toch samen in hun vertrouwde woning blijven wonen. Ook voor mensen die niet in de buurt van een verpleeghuis wonen, zijn er mogelijkheden om thuis verpleeghuiszorg te krijgen. Het thuiszorgteam kan hier meer informatie over geven.

Miriam van Schaik
Wijkverpleegkundige Thuiszorg Pantein - regio Mill