Na een goede vakantie is ook het leven bij muziekvereniging Amicitia weer begonnen en zijn de eerste repetities inmiddels alweer een feit.

Tijdens de vakantie zijn de muziekinstrumenten ook even uit de koffers gehaald voor de spectaculaire muzikale opening van de jaarlijkse supergezellige Langenboomse kermis.

Donateursactie

In de weken van 12 t/m 24 juni heeft de donateursactie plaats gevonden. Aan iedereen die heeft meegedaan, bedankt! Elke bijdrage kunnen wij goed gebruiken. Uiteraard was er dit jaar ook een loting aan verbonden. Deze heeft op donderdag 30 augustus tijdens de repetitie van de harmonie plaats gevonden. Hieronder de prijswinnaars:

10e prijs: waardebon gesponsord door Verkerk, Lagerheiweg 7
9e prijs: bonbon schaaltje, Berkenlaan 2
8e prijs: sapkan, Langenboomseweg 122
7e prijs: soepmokken, Thomasweg 28
6e prijs: lamp, Witte Dellen 10
5e prijs: sapkan, Espenstraat 6
4e prijs: rekje, dempseystraat
3e prijs: vaas, Iepenlaan 87
2e prijs: waardebon gesponsord door Marga bloemsierkunst, Basalt 18
1e prijs: waardebon gesponsord door Josephine, Espenstraat 27

Alle prijswinnaars gefeliciteerd.

Uitwisseling Caecilia

Het eerst volgende concert waar de voorbereidingen voor worden getroffen is een uitwisselingsconcert met harmonie Caecilia uit Middelaar. Dit concert vindt plaats tijdens de kermis in de feesttent op zondag 16 september in Middelaar. Het concert begint om 11.30 uur en muziekvereniging Amicitia staat als eerst in het programma gevolgd door het orkest van muziekvereniging St. Caecilia.