Foto: Nel van Duren

De deelnemers aan het taalcafé hebben dit jaar vol trots meegedaan aan de kunstroute. In hun flessenpostboom hingen brieven die door de bezoekers gelezen konden worden; ook konden de bezoekers brieven terugschrijven aan de anderstaligen.

Helaas is op zaterdag 15 september het kunstwerk aan vernieling ten prooi gevallen: alle brieven en flessen zijn eraf gehaald. We balen hier erg van en vinden het erg jammer en onbegrijpelijk. We hebben daarom besloten het kunstwerk weg te halen, hoewel de kunstroute nog tot het eind van deze maand zou duren.

We willen via deze weg wel graag alle bezoekers - ook van ver buiten Mill! - bedanken voor het terugschrijven van mooie brieven!