Het zomerreces zit erop en wordt weer eens tijd dat commissie- en raadsleden de handen uit de mouwen gaan steken.

Volgende week staan twee commissievergaderingen gepland en begin oktober de eerste raadsvergadering. Niet veel maar wel enkele interessante onderwerpen zien we op de agenda terug. Onderwerpen die ons direct raken of waarvan wij sowieso profijt kunnen hebben.

Commissie Samenleving en Bestuur

Op dinsdag 25 september wordt het Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 (concept) gepresenteerd. De leden van de commissie SaBes bespreken onderwerpen uit dat plan zoals, veilige woon- en leefomgeving, ondermijnende criminaliteit, maatschappelijke onrust en radicalisering. Ook wordt bekeken of de inhoud aansluit bij onze Millse veiligheidsprioriteiten. Het is een plan dat 38 gemeenten in Oost-Brabant samen met de politie elke vier jaar opstellen.

Commissie Ruimte en Economie

Een dag eerder vergaderen de leden van de commissie R&E. Op de agenda staan o.a.: prestatie-afspraken met Mooiland, regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk, duurzaamheidslening en energievisie.

Afspraken met Mooiland

Mooiland komt plannen voor 2019 presenteren en gaat terugkijken naar 2017. De vraag naar huurhuizen overtreft nog altijd het aanbod. AB’90 zal met de VKP blijven proberen om dat gat tussen vraag en aanbod te verkleinen en Mooiland hierop kritisch te volgen. Daarnaast is er een huurdersorganisatie Mill en Sint Hubert in oprichting, die belangen van alle huurders gaat bundelen. Samen staan we sterk, dus meld je aan! AB’90 hoopt dat dit een actieve club wordt die voor hun huurdersbelangen op gaat komen.

Duurzaamheidslening

Een initiatief van AB’90 gaat er voor zorgen dat iedereen energiebesparende maatregelen kan nemen. Onze inwoners kunnen tegen een rente van 1,6% een bedrag tussen de 2.500 en 15.000 euro via onze gemeente lenen. Het bedrag moet in termijnen uiterlijk in 15 jaar worden terugbetaald. Vanaf oktober dit jaar kunnen we met dit aantrekkelijke aanbod de energiekosten flink omlaag brengen en tegelijkertijd met die besparing de rente en aflossing voldoen. Zo dragen we bij aan een toekomstig energie-neutrale gemeente Mill en Sint Hubert.

Monumentale bomen

Een andere motie van AB’90 maakt het mogelijk om in samenwerking met onze inwoners in de nabije toekomst, monumentale (grote) bomen te plaatsen. Enkele wijk- en dorpsraden hebben al geschikte locaties geselecteerd. Hopelijk worden er door ons meer plantlocaties ingediend, want deze bomen leggen CO2 vast, vlakken neerslagpieken af, verminderen hittestress en bieden een leefomgeving voor diverse dieren.

Beide AB’90-initiatieven worden straks onderdeel van het nog op te stellen duurzaamheidsbeleid, naar een idee van coalitiepartner VKP.

Theo van Eenbergen,
AB’90