Waterschap Aa en Maas heeft maandagavond 24 september 2018 een persleidingbreuk geconstateerd bij het rioolgemaal Achterdijk, net buiten Sint-Hubert. Vanwege de breuk is er afvalwater in de rivier de Raam gestroomd.

Wat is een persleiding?

Een persleiding pompt (perst) rioolwater onder druk richting een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De persleiding waarin de breuk is geconstateerd loopt van het rioolgemaal naar de rioolwaterzuivering Land van Cuijk in Haps.

Wat voor maatregelen nemen we?

Om te voorkomen dat het vervuilde water zich verder verplaatst, heeft waterschap Aa en Maas enkele stuwen in de Raam omhoog gezet, waardoor het vervuilde water wordt opgeslagen in stuwvakken van deze waterloop (een compartiment). Dit veroorzaakt stankoverlast voor de omgeving.

Het rioolwater dat nog steeds wordt aangevoerd – maar dat niet meer verder getransporteerd kan worden – wordt opgevangen in de kelders van de rioolgemalen. Dat wordt vervolgens met vrachtwagens afgevoerd. Vooralsnog is dit voldoende, maar als reparatie langer gaat duren dan verwacht kan dit leiden tot nog een overstort elders in het gebied. Ook deze overstort zal worden gecompartimenteerd om verspreiding te voorkomen.

Wat is de prognose?

Op dit moment lijkt het er op dat voor de reparatie nog een aantal uren nodig zullen zijn. Een reparatieteam, van onze calamiteitenaannemer Van de Heuvel uit Heesch, is hiervoor aanwezig. De persleiding is op dit moment blootgelegd, geïnspecteerd en de benodigde materialen zijn onderweg.

Wat betekent dit voor de omgeving?

Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar het waterschap raadt af om bij de Raam of het compartiment te gaan kijken. Waterschap Aa en Maas houdt de situatie nauwlettend in de gaten en informeert morgenochtend vroeg alle betrokken instanties.