Deze reactie ontvingen we van de gemeente Mill en Sint Hubert naar aanleiding van illegale bewoning aan de Mergen in Mill:

Wij hebben als gemeente Mill en Sint Hubert geconstateerd dat een aantal personen zich met caravans ongevraagd en zonder toestemming heeft gevestigd op de Mergen in Mill. Deze locatie is in eigendom van de gemeente Mill en Sint Hubert. Omdat wij vinden dat niemand zomaar bezit mag innemen van andermans grond of eigendom, hebben wij deze personen gesommeerd de locatie te verlaten. Hiervoor zijn wij een (civielrechtelijk) juridisch traject gestart. Hierover hebben wij deze personen geïnformeerd.

Daarnaast hebben deze personen inmiddels zelf het initiatief genomen voor een afspraak met burgemeester en wethouder waar wij gehoor aan hebben gegeven.

Wij zijn ons bewust van het nationaal maatschappelijk debat over woonwagenbewoning en hebben tevens in juli vanuit het ministerie van BZK de Beleidskaders van een nieuw woonwagenbeleid ontvangen. Ook onze gemeente werkt daarom aan nieuw beleid om de gestelde kaders lokaal te vertalen. Dit doen we samen met onze partners (zoals woningcorporaties), gemeenten in het Land van Cuijk en de provincie, tevens als onderdeel van onze regionale Woningmarktstrategie.

Sinds 2017 worden belangstellenden voor een woonwagenstandplaats door ons geregistreerd. De personen die zich nu ongevraagd en zonder toestemming op deze locatie hebben gevestigd, zijn niet geregistreerd als belangstellende.