Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad onder meer over de woningmarktstrategie voor het Land van Cuijk.

In deze strategie geven de vijf gemeenten in het Land van Cuijk aan hoe zij de komende jaren samen werken aan woningbouw. De gemeenteraad riep het college van Mill en Sint Hubert op om nog meer te sturen op woningen waaraan met name jongeren en ouderen in onze gemeente behoefte hebben.

Het CDA wilde de wethouder zelfs concrete opdrachten meegeven: meer sturing op levensloopbestendige woningen, nultredenwoningen en starterswoningen. Woningen waarop ouderen en jongeren al zo lang wachten en die we steeds meer nodig hebben. Na een discussie met de wethouder en met de andere partijen in de raad bleek dat deze opdracht voor de wethouder op dit moment toch net een stap te ver is.

De CDA-fractie pleitte er echter wel voor dat het college toch meer moet sturen op de woningbouw waaraan behoefte is. Met AB’90 en de VKP diende het CDA een motie in waarin het college de opdracht mee kreeg om daadwerkelijk werk te maken van deze oproep. De ingediende motie werd raadsbreed ingediend en aangenomen. Toch een mooi resultaat.

Ook na dit mooie resultaat blijft woningbouw één van de belangrijkste speerpunten van het CDA. Zij blijft zich dan ook actief inzetten voor woningbouw in onze gemeente: in elk dorp voldoende woningbouw en de juiste woningen op de beste plek. Samen met de andere partijen in de raad worden de activiteiten van het college op de voet gevolgd.

Tegelijkertijd blijft het CDA zich actief inzetten voor inwoners die zelf ideeën hebben over het bouwen van woningen. Natuurlijk kunt u daarvoor terecht bij de gemeente, die zich steeds meer als een soort van woonregisseur gaat manifesteren. Dat is zeer toe te juichen. Maar mocht u op welke manier dan ook geen gehoor vinden bij de gemeente, dan roept het CDA u op zich bij haar te melden. Samen met u wordt dan bekeken hoe u verder te werk kunt gaan.

CDA-Mill En Sint Hubert,
Moniek van den Elzen
Maarten van Gemert

www.cdamill.nl