Begin oktober is vereniging ZorgSchakel Sint Hubert gestart met een promotie actie. Er wordt huis aan huis een brief met flyer en aanmeldformulier verspreid. Als lid ben je van harte welkom op een van onze activiteiten of kun je gebruik maken van onze diensten. Wist u dat vereniging ZorgSchakel Sint Hubert al weer 3 jaar bestaat?

Initiatieven

Om onze doelstelling te realiseren zijn er diverse initiatieven uitgewerkt waar u als lid gebruik van kunt maken. Waar onder het Ontmoetingscentrum “De Schakel”, elke maandag en vrijdag morgen geopend. Het maandelijkse eetpunt waar u gezellig met andere leden kan eten. Eens per maand is er een activiteitenmiddag. We hebben een klussendienst, computer hulp dienst, Boekenkast en een Duo fiets om samen met je partner of dorpsgenoot te genieten van een mooie fietstocht in de natuur of eigen dorp. Ons dienstenpakket zal in de loop der jaren verder uitgebreid en afgestemd worden op de behoefte van de inwoners uit Sint Hubert.

Plezierig en zelfstandig blijven wonen

De zorgwetgeving is sterk veranderd. Beschikbaarheid van voorzieningen is niet meer vanzelfsprekend. Daar zullen we als inwoners van Sint Hubert zelf iets aan moeten doen. Daarom hebben we de vereniging “ZorgSchakel Sint Hubert” opgericht.
Het doel is om Sint Hubertse inwoners, die vanwege hun gezondheid of leeftijd hulp nodig hebben, te ondersteunen. Zij kunnen daardoor langer en zelfstandig (met plezier) in Sint Hubert blijven wonen en meedoen aan het dorpsleven.

Zorg, ons ieder zorg!

Solidariteit gaat over geven en nemen, over brengen en halen. Iedereen komt op een punt waarop het nodig is hulp te aanvaarden. Maar liever sta je aan de andere kant, waar je hulp kunt geven. Wij vragen om uw hulp. Door bezuinigingen in de zorg is er steeds minder ondersteuning beschikbaar. Men moet vaker een beroep gaan doen op het eigen netwerk (familie, buren, kennissen). Maar dat heeft niet iedereen. Vereniging “ZorgSchakel Sint Hubert” ondersteunt de inwoners van Sint Hubert en bouwt op haar eigen manier mee aan het netwerk voor die mensen die hier gebruik van willen maken. En dat voor € 40,00 per gezin of € 20,00 per persoon.

Wordt u ook lid?

Het streven van vereniging “ZorgSchakel Sint Hubert” is om een flink ledenbestand op te bouwen zodat we aan de groeiende vraag om ondersteuning kunnen voldoen. Al ruim 250 inwoners hebben zich aangemeld. Wordt u ook lid? Doet u mee?

Wij hopen dat u, door lid te worden, met ons meedoet. Want het is geven en nemen in Sint Hubert. Nu voor een ander, straks voor u zelf.

Met zorgzame groet,
Ed Derks, voorzitter