De gemeente Mill en Sint Hubert zet met ‘zelfbeheer in het groen’ in op het betrekken van burgers bij het groenbeheer in de eigen straat of wijk. Ook in Cuijk en Grave wordt dit toegepast. Maar ondanks de goede opzet waarbij een redelijke vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld, blijkt de animo beperkt binnen de drie gemeenten.

Onbekend maakt onbemind is de voorlopige conclusie. Tot op heden zijn er slechts enkele bewoners die door het ondertekenen van een eenvoudige overeenkomst zorgen voor extra inkomsten voor de buurt of wijk. Inkomsten die ook nog eens naar inzicht van de wijk- of dorpsraad ingezet kunnen worden. Vandaar dat er nu wederom aandacht wordt gevraagd aan eenieder met of zonder groene vingers om met elkaar de directe woonomgeving schoon en netjes te houden, de onderlinge contacten te vergroten en ook nog de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.

Opzet zelfbeheer

In overleg met de wijk- en dorpsverenigingen of buurtverenigingen worden afspraken in een eenvoudige overeenkomst vastgelegd. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding vastgesteld op basis van 70% van de kosten die nodig zijn voor het laten onderhouden van de diverse onderdelen van de groenvoorziening. Door de beloning weer ten goede te laten komen in de buurt wordt vooral geïnvesteerd in de sociale cohesie. Bijvoorbeeld door geld te gebruiken voor een barbecue of voor de verbetering van de openbare ruimte zoals de aanschaf van een bankje, speeltoestel, beplanting, etc. Bij een (sport)vereniging kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de contributie kan worden verlaagd of dat er extra materialen aangeschaft kunnen worden.

Aanmelden

Bij het zelfbeheer is een belangrijke rol weggelegd voor wijk- en dorpsraden. Zij zijn het aanspreekpunt en zorgen voor de aanmelding bij de contactpersoon van de afdeling openbare werken om aan te geven dat u een bijdrage wilt leveren in uw straat of buurt. Mogelijk dat u ook voor uw vereniging kansen ziet om de kas te spekken. Meld u dan aan.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon zelfbeheer van de drie CGM-gemeenten dhr. N. Heere tel. 0486-477212. Of laat een bericht achter bij het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) van de Werkorganisatie CGM.