Foto: Cockie Kremers

Dit carnavalsseizoen stonden de BraVro’s voor de 11e keer op de pronkzittingen in Mill. Speciaal voor dit jubileum werden de dames door Stichting Carnaval in de bloemen gezet.

Ook namens alle andere deelnemers aan deze zittingen was er een presentje voor de jubilarissen.