Op vrijdagavond 10 februari werd in een bomvol Myllesweerd door Guus Fonteijn, voorzitter van het Platform Toegankelijk Mill het 1e certificaat Toegankelijkheid uitgereikt aan Leon Claessens, voorzitter van Carnavalsvereniging SCM.

Het certificaat werd uitgereikt voor het al vele jaren organiseren van de pronkzitting voor mensen met een verstandelijke beperking uit de gehele regio Land van Cuijk.

Het certificaat is in het leven geroepen als een blijk van waardering voor verenigingen, stichtingen, organisaties en groepen personen die op een positieve manier een belangrijke rol spelen in het verbeteren van toegankelijkheid in de samenleving voor mensen met een beperking. Het certificaat is tevens een aanmoediging voor anderen om zich ook in te zetten voor mensen met een beperking.

Het Platform Toegankelijk Mill wil het belang van toegankelijkheid in onze regio hoger op de agenda zetten. En op een positieve wijze aandacht geven aan waardevolle activiteiten. 

Platform Toegankelijk Mill sprak haar waardering ook uit voor de wijze waarop Carnavalsvereniging SCM ’t Germelaand mensen met een beperking actief bij het carnaval betrekt. Dit ziet men vaak als vanzelfsprekend, maar dat is het beslist niet. 

Pronkavonden SCM ’t Germelaand het meest gemist

Door de coronamaatregelen kwamen mensen met een verstandelijke beperking vaak onevenredig lang in een sociaal isolement. Het Platform Toegankelijk Mill heeft in die moeilijke tijd contact gezocht met de leiding van organisaties in de regio met een kleinschalige woonvorm, dagopvang voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en (intensieve) zorgvraag.

Deze organisaties en hun medewerkers beleefden de afgelopen jaren elke dag in de praktijk wat de blokkades zijn voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Er was een onderwerp dat daarbij met stip bovenaan stond: jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking misten de Pronkavonden van SCM ’t Germelaand het meest tijdens de coronatijd. Ze misten het samenzijn, het carnavalsfeest, de optredens en de acts. 

Bij SCM ’t Germelaand telt iedereen mee!

Iedereen met een lichamelijke of verstandelijke beperking moet volwaardig in de samenleving actief kunnen mee doen. Bij SCM ’t Germelaand hebben ze dat al jaren geleden begrepen. Daar telt iedereen mee. Daar mag je meedoen. Juist voor mensen met een beperking is de vrije keuze hebben om zelfstandig al dan niet mee te doen, in de eigen woon- en leefomgeving, super belangrijk. 

Wat een fantastisch feest!

De gasten, hun familieleden, verzorgers en begeleiders werden bij de ingang van de zaal persoonlijk ontvangen door Prins Bas en Prinses Suus, de jonkers Susan en Jop en Boer Ties en Boerin Anna. Het feest in de sfeervolle grote zaal van Myllesweerd werd geopend door Prins Johnny en nar Pieter. De drie presentatoren John, Jeroen en Marinus wisten bij elk optreden de juiste sfeer op te roepen waardoor de spontane polonaises niet meer te tellen waren. Kortom: een avond vol vermaak, spontaniteit, enthousiasme en plezier. 100% zoals carnaval ooit is bedoeld. En dit alles is mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van SCM ’t Germelaand, de vrijwilligers van Myllesweerd en de familieleden, verzorgers en begeleiders van de gasten. 

Knap gedaan en bedankt!

Platform Toegankelijk Mill