Foto: Mirjam Peters

Tijdens de pronkzitting, op vrijdagavond 20 januari 2017, is Jan van Kempen uitgeroepen tot Superbok 2017 van de Bokken. Dit gebeurde in een volle zaal van de Jachthoorn in Sint Hubert.

Jan is een man van woorden én daden. Als hij je iets toezegt komt hij dat ook na. Hij staat altijd voor iedereen klaar en niets is hem te veel. Hij is zeer sociaal, gedreven en blaakt van de energie.

Een greep uit de activiteiten die Jan voor de Sint Hubertse gemeenschap doet of heeft gedaan: hij is actief lid van buurtschap d’n Tipstaart, hij is al jaren grafdelver bij de parochie Hubertus en Barbara, hij is bestuurslid van SC. Sint Hubert, daar zit hij in de onderhoudscommissie van het sportpark en de velden, hij heeft mede zorg gedragen voor het gereedkomen van de verbouw van kleedlokalen en kantine op het sportpark het Breeksel. Daarnaast heeft hij jaren het gras gemaaid bij basisschool "de Schare" en is hij actief vrijwilliger bij Sint Hubert Op Z’n Best. Jan heeft oog voor de medemens ook als die het even moeilijk heeft of het tegen zit. Zo heeft hij onlangs als kartrekker de tuin en parkeerplaats van vrienden op de schop genomen en opnieuw ingericht. Ook voor de familie staat Jan altijd klaar. Dit kan alleen maar als je daarin gesteund wordt en daarom werd ook zijn vrouw Emmy in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen.

Namens alle Bokken en Bokkerinnen werd Jan onderscheiden met de bokaal van de Superbok van CV de Bokken.