In het Belastingplan 2019 is voorgesteld om het aanmerkelijk belang-tarief (box 2) gefaseerd te verhogen: per 1 januari 2020 van 25% naar 26,25% en per 1 januari 2021 naar 26,9%. Deze tariefsverhoging kent geen respecterende werking: ook oude winstreserves in de BV, van vóór de tariefsverhoging, worden bij uitkering tegen het nieuwe hogere tarief belast.

De termijn voor de verrekening van een verlies uit aanmerkelijk belang wordt per 1 januari 2019 verkort van negen naar zes jaar. Deze aanpassing kent wél respecterende werking: de verkorte termijn geldt voor verliezen die in 2019 of nadien worden geleden.

Het aanmerkelijk belang-tarief wordt gefaseerd verhoogd, per 1 januari 2020 van 25% naar 26,25% en per 1 januari 2021 naar 26,9%, omdat het tarief van de vennootschapsbelasting – ook gefaseerd – wordt verlaagd. De verhoging van het aanmerkelijk belang-tarief neutraliseert voor veel DGA’s de meevaller van het lagere tarief van de vennootschapsbelasting. De aanpassing van het aanmerkelijkbelang-tarief is minder dan in het Regeerakkoord van Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ werd genoemd: daar was nog sprake van een tariefaanpassing van 25% naar 27,3% in 2020 en vervolgens naar 28,5% in 2021.

De tariefsverhoging kent géén respecterende werking. Als de BV nog winstreserves heeft die in een ver verleden zijn behaald en waarover zij 48% vennootschapsbelasting heeft betaald, leidt het nieuwe tarief van 26,9% tot een belastingdruk op die winstreserves van bijna 62%!

De termijn voor de voorwaartse verrekening (carry forward) van een verlies uit aanmerkelijk belang wordt per 1 januari 2019 verkort van negen naar zes jaar. Deze aanpassing loopt gelijk op met de termijn voor de voorwaartse verliesverrekening voor BV’s Deze aanpassing kent wél een overgangsregeling: een verlies uit aanmerkelijk belang uit 2018 of een eerder jaar blijft negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Om te voorkomen dat een verlies uit aanmerkelijk belang van 2019 verdampt (na zes jaar) voordat een verlies uit 2017 of 2018 is verrekend (na negen jaar), moet een verlies uit 2019 eerst verrekend worden, vóór een verlies uit 2017 of 2018. Eenzelfde regeling geldt voor een verlies uit 2020; dat moet verrekend worden vóór een verlies uit 2018.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.