Op maandag 26 november deed de civiele rechter uitspraak in het kort geding dat wij hadden aangespannen tegen de illegale bewoning op de Mergen/Kampweg. De rechter oordeelde dat er geen uitspraak nodig was voor de huidige situatie waarvoor al de bestuursdwang geldt.

Immers, daarvoor ligt al een uitspraak van de bestuursrechter waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld en mag ontruimen. De civiele rechter heeft echter wel gezegd dat wanneer nieuwe personen zich zonder toestemming op dit terrein gaan vestigen, zij binnen vijf dagen weg moeten zijn.

‘Tevreden’ maar niet ‘blij’

We hebben nu dus van meerdere rechters gehoord dat we als gemeente gelijk hebben en dat we het perceel mogen ontruimen. Natuurlijk zijn we ‘tevreden’ met deze uitspraken. Het is fijn dat we door de rechters gesteund worden in ons standpunt en juridische goedkeuring krijgen voor onze stappen. ‘Blij’ zijn we echter niet. Een ontruiming van een perceel zien wij als een laatste redmiddel en dus zeker niet als iets waar we de voorkeur aan geven.

Zo werkt dat niet

Daarom hebben we deze mensen nog één keer gevraagd om zelf te vertrekken. We hebben ze uitgenodigd op het gemeentehuis om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij hebben we nogmaals geluisterd naar hun verhaal en aan hen verteld dat we begrip hebben voor het feit dat ze opkomen voor het behoud van de woonwagencultuur. We vinden echter ook nog steeds dat ze dat moeten doen volgens de juiste spelregels. Wij kunnen het als gemeente nu eenmaal niet goed vinden dat je zomaar je caravan ergens neerzet en daar gaat wonen. Zonder toestemming, zonder overleg. Zo werkt dat gewoon niet. Voor niemand.

Nieuw beleid

Natuurlijk weten we dat we opnieuw moeten kijken naar het woonwagenbeleid in onze gemeente. Dat staat in de nieuwe beleidskaders van minister Ollongren en daar zijn we dus ook mee bezig. Daar nemen wij echter wel de juiste tijd voor en dat doen wij in samenwerking met de regio en alle betrokkenen. Daarvoor hadden wij al een belangstellenden-lijst opgesteld. De mensen op deze lijst hebben al veel eerder dan deze personen aangegeven dat ze een woonwagenplek in onze gemeente willen. Daar kunnen en willen wij geen voorrang in geven. Kortom; een woonwagenstandplaats kun je niet opeisen.

Respect voor de rechtspraak

Wat nu? Ondanks het goed verlopen gesprek hebben wij deze broers niet gegeven waarvoor ze kwamen; een vaste woonwagenplek in Mill. Toch hopen wij dat zij inzien dat het recht niet aan hun kant staat. Dat zij respect hebben voor de uitspraken van de rechters en daar dan ook naar gaan handelen.

Rustig

Zo niet? Dan zit er niets anders op dan het perceel te ontruimen. We doen deze ontruiming echter onaangekondigd en gaan daarom van tevoren geen datum en tijdstip bekend maken. Dit doen we omdat wij het belangrijk vinden dat dit zo rustig mogelijk kan plaatsvinden. U mag er natuurlijk op vertrouwen dat we daarvoor de goede voorbereidingen treffen zodat u als inwoner (en zeker als u in de buurt woont) zo weinig mogelijk overlast ervaart.

Burgemeester Antoine Walraven
Wethouder Erik van Daal
Wethouder Jos van den Boogaart