Meerdere keren hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de woonwagenbewoners die sinds 23 september met hun caravans gestaan hebben aan de Kampweg / Mergen in Mill. Deze bewoners zijn afgelopen donderdag uit eigen beweging vertrokken van het terrein.

Geen binding

We zijn blij dat de broers zelf hebben ingezien dat zij geen kans maken op een standplaats in de gemeente Mill en Sint Hubert omdat zij geen binding met onze gemeente hebben. Dit staat als één van de uitgangspunten beschreven in de nieuwe beleidskaders van het ministerie en dit hebben wij daarom ook met deze reden nogmaals schriftelijk aan hen bevestigd.

Nu het terrein weer leeg is, hebben wij deze plek weer ontoegankelijk gemaakt. Zoals eerder aangegeven, werken wij aan nieuw beleid en een visie op woonwagenbewoning in onze gemeente. Dit doen wij aan de hand van het nieuwe beleidskader van het ministerie en in nauwe samenwerking met omwonenden, woonwagenbewoners en onze partners in de regio. In deze visie wordt ook dit voormalige woonwagenterrein aan de Kampweg / Mergen betrokken. Het opstellen en uitvoeren van het nieuw beleid zal nog de nodige tijd vergen. Uiteraard doen we er alles aan om zo snel mogelijk zekerheid te verschaffen aan alle betrokkenen.

Vervelend

We vinden het erg vervelend dat de actie van de broers heeft gezorgd voor overlast voor de omwonenden. We willen hen dan ook bedanken voor de signalen en het geduld voor de (soms tijdrovende) stappen die wij de afgelopen weken moesten nemen.

Op het moment dat iemand zich de komende tijd gaat vestigen op dit terrein, dan heeft de gemeente direct het recht om op te treden.

Burgemeester Antoine Walraven
Wethouder Erik van Daal
Wethouder Jos van den Boogaart