Ondanks dat het nieuwe jaar alweer een maand oud is, wil ik nog even terug naar het einde van vorig jaar.

In de laatste werkweek van 2018 werd het college uitgenodigd om te gast te zijn bij het jaarlijkse kerstdiner op basisschool De Schare in Sint Hubert. Deze uitnodiging is spontaan ontstaan. Leerlingen van de basisschool in Sint Hubert zijn in november vorig jaar onze gast geweest bij het jaarlijkse schoolontbijt. Dit vonden de leerlingen zo leuk dat ze ons spontaan hebben uitgenodigd deel te nemen aan ‘hun kerstdiner’. Een dergelijke uitnodiging is te leuk om voorbij laten gaan. Burgemeester Walraven en ik zij namens het college op deze uitnodiging ingegaan. Het was een bijzondere ervaring waarbij wij beiden met veel plezier op terug kijken.

Clusteronderwijs

Voor mij was het een feest van herkenning omdat mijn dochters ook leerling zijn geweest op de Schare. Het verschil met toen is echter groot. Toen mijn dochters in Sint Hubert op school zaten, lag het totaal aantal leerlingen ruim boven de 200. Nu zijn het er nog ongeveer 70. De krimp heeft dus duidelijk zijn sporen achtergelaten in Sint Hubert, maar ook in Wilbertoord en Langenboom. De afgelopen jaren hebben wij volop gesprekken gevoerd met het schoolbestuur (Peelraam), de ouderverenigingen, medezeggenschapsraden en wijk- en dorpsraden om te kijken of er mogelijkheden zijn om de scholen voor de (middel)lange termijn te kunnen behouden voor de dorpen van onze gemeente. Dit heeft er toe geleid dat op de scholen in Sint Hubert en Wilbertoord een nieuwe onderwijsmethode is ingevoerd, het zogenaamde “clusteronderwijs”. Bij deze onderwijsvorm zijn de groepen verdeeld in twee units. De groepen 1,2,3, en 4 vormen een unit en de groepen 5,6,7 en 8 vormen een unit. In een unit zitten de kinderen dus vier jaar bij elkaar. Zoals ik in een van de schoolgidsen las, wordt het unitonderwijs vergeleken met een groot gezin, waarbij kinderen van verschillende leeftijden samen leven en werken. Juist door deze samenstelling van verschillende leeftijden kunnen kinderen makkelijker op hun eigen niveau werken. Soms kunnen ze aansluiten bij een hoger instructieniveau en als dat beter past kunnen ze ook altijd even terugvallen op een lager instructieniveau. Daarbij leren zij van en met elkaar.

Behoud onderwijs in ieder dorp

Bij het kerstdiner op de basisschool heb ik gesproken met de directeur, leerkrachten en enkele ouders. Zij zijn allen zeer enthousiast over deze onderwijsmethode en hopen hiermee dat er voor langere tijd onderwijs blijft in alle dorpen. Wij als gemeente onderschrijven ook het belang van goed onderwijs in al onze dorpen. Ik hoor ook wel eens het gezegde ‘als de school verdwijnt, verdwijnt de ziel uit het dorp’. Ik denk dat hier een kern van waarheid inzit.

Binnenkort ga ik een dagdeel ‘meedraaien’ op de school in Sint Hubert om zelf te ervaren hoe het clusteronderwijs werkt. Ik ben er erg benieuwd naar en verheug me er enorm op.

Wijkraad Mill Centrum

Op woensdag 23 januari stond de informatiebijeenkomst voor de oprichting van een Wijkraad Mill Centrum op het programma. Deze avond werd georganiseerd door Corné Kremers, die in opdracht van de gemeente met de oprichting van een wijkraad aan de slag is gegaan. Ik was blij verrast door de mooie opkomst en het enthousiasme en de betrokkenheid. Ik heb er vertrouwen in dat hierdoor ook Mill Centrum met een wijkraad wordt vertegenwoordigd. Mooi om te zien dat de oprichting op deze manier echt vanuit de inwoners komt en dat deze samenwerking met de gemeente dus positief werkt.