Heel regelmatig gaan ook in onze gemeente collectanten langs de deuren om geld op te halen voor een goed doel. Prachtig en belangrijk werk waar jaarlijks veel vrijwilligers hun bijdrage aan leveren.

Collecteren is niet altijd het meest dankbare werk, dus ik wil mijn column graag beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor alle vrijwilligers die vele uren, met tomeloze inzet en geduld, klaar staan voor de vele goede doelen.

Wrang

Misschien is het juist daarom wel extra wrang dat er soms ook op de verkeerde manier gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om te collecteren. Dat er bijvoorbeeld organisaties zijn die collecteren, of producten voor het goede doel verkopen, zonder dat daar een vergunning voor is aangevraagd.

Betrouwbaar

Dat er zonder vergunning wordt gecollecteerd, betekent niet dat de intenties van het goede doel of de collectant per definitie verkeerd zijn. Toch is het verboden om ‘niet vergund’ langs de deuren te gaan voor een inzameling. We willen als gemeente namelijk goed controleren of de organisatie (financieel) betrouwbaar is zodat uw geld voor het goede doel ook echt op de juiste plek terecht komt. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om de collectes te verspreiden, zodat er per week maximaal maar een collectant bij u aan de deur komt. Ook daar kijken we naar als we de vergunning verlenen.

Hoe werkt het?

Op de website www.cbf.nl van het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) staat het collecterooster van onze gemeente. Hier kunt u op zien in welke weken de landelijke goede doelen hun inzamelingsacties hebben ingepland. Ook lokale doelen moeten een vergunning bij de gemeente aanvragen. Hierbij checkt de gemeente of de opbrengst van die plaatselijke collecte bestemd is voor een doel binnen de gemeente Mill en Sint Hubert. Deze lokale collectes mogen ook alleen maar plaatsvinden in de weken dat er geen landelijke acties worden uitgevoerd.

Meld het wanneer u twijfels hebt

Wanneer u twijfelt over de goede bedoelingen van een collecterende organisatie, vraag dan altijd naar een kopie van de vergunning. Collectanten hebben deze altijd bij zich. Dit mag u overigens ook doen als u op straat een collectant tegenkomt. Mocht u echt het gevoel hebben dat er iets niet in de haak is, meld dit dan meteen bij de gemeente of bel hiervoor dan naar de politie.

Alleen met uw meldingen kunnen we actie ondernemen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er op een goede en eerlijke manier wordt gecollecteerd. Dat doet recht aan het goede werk van onze vele collectanten én zo weet u zeker dat uw geld op de goede plek terecht komt.

Burgemeester Antoine Walraven