Soms zit het mee en soms zit het tegen. Bij de voormalige Concertzaal is dat momenteel zo. Deze wordt op dit moment gesloopt voor woningbouw.

Voorafgaand aan de sloop wordt er altijd onderzoek naar asbest gedaan. Er zijn twee varianten van zo’n asbest inventarisatieonderzoek: bij gebouwen met een kleine kans op asbest, volstaat een lichte vorm van onderzoek en bij ‘verdachte’ gebouwen wordt een uitgebreid onderzoek verricht. Bij de uitgebreide vorm gaat men redelijk destructief te werk door gaten in wanden, vloeren en plafonds te maken om verdachte plekken te kunnen onderzoeken. De Concertzaal is zo’n ‘verdacht’ gebouw dus is een uitgebreid onderzoek gedaan. De aannemer, die het werk gaat doen, houdt in de planning daarbij wél altijd een slag om de arm, want er kan altijd nog asbest opduiken op onverwachte plekken. Zo ging het ook bij de Concertzaal. In de spouwmuren werd asbest aangetroffen dat niet eerder gevonden was. Het gevolg is dat het slopen meer tijd én meer geld gaat kosten. Wat betreft tijd is dat vooral vervelend voor de omgeving, want er is langer overlast. Wat betreft geld is het uiteraard vervelend voor de gemeente. Maar nog erger vind ik het dat we het vooraf uitgebreid hebben laten onderzoeken en dat als de eerste muur tegen de vlakte gaat er toch nog zaken tevoorschijn komen die de onderzoekers gemist hadden. Het zit inderdaad tegen.

Inloopavond Concertzaal

Op 23 april was er een inloopavond waar belangstellenden kennis konden nemen en reacties konden geven op het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Concertzaal. Het is de bedoeling om op die plek tien koopwoningen te realiseren, specifiek voor de doelgroep ouderen. Bijzonder aan dit project is dat het gerealiseerd zal worden in CPO-verband (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Een groep ouderen heeft zich verenigd om samen de ontwikkeling en realisatie van het plan uit te voeren. Het was een goedbezochte avond waar een toelichting op het plan en de procedure werd gegeven. Er waren zowel mensen van de CPO-groep als omwonenden aanwezig die volop constructieve vragen stelden. Eigenlijk was iedereen vooral enthousiast over het plan. Na deze fase van het voorontwerp volgt het echte ontwerp voor het bestemmingsplan. Dit moment wordt op de gemeentepagina gepubliceerd, er volgen dan nog een aantal weken dat er zienswijzen kunnen worden ingediend en al dan niet het plan wordt aangepast. Als alles meezit, gaat de gemeenteraad eind dit jaar het plan vaststellen.

Glasvezel

Op 24 april was er een vergadering van de Stuurgroep Breedband LvC, bij sommigen beter bekend als het glasvezel-project. Die stuurgroep is al een tijdje niet meer bij elkaar geweest omdat de aanleg inmiddels in volle gang is. De gemeente Sint Anthonis is inmiddels in de lucht, in Boxmeer wordt gegraven en in Cuijk is men bezig met de voorbereiding. De gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert volgen binnenkort. Als de planning blijft zoals verwacht zal ook in onze gemeente eind dit jaar volop gegraven worden om de kabels in de grond te leggen. In het eerste kwartaal van 2020 worden dan naar verwachting de eerste panden aangesloten, tenminste als de bewoners zich daarvoor hebben opgegeven. Heeft u dat nog niet gedaan? Geen nood. De vrijwilligers van LvC-Net gaan dit later dit jaar opnieuw volop onder de aandacht brengen en u kunt dan alsnog meedoen. Nog even geduld graag.

Wethouder Jos van den Boogaart