Het is weer echt zomer: heet en droog. Juni 2019 gaat de boeken in als de warmste junimaand ooit. En de zomer is nog maar net begonnen.

Na de droge en hete zomer van vorig jaar, is de natuur zich op veel plaatsen nog aan het herstellen. Dat komt onder andere doordat het grondwaterpeil nog steeds niet overal op niveau is. Op heel veel plekken in Nederland wordt de grondwaterstand continu gemeten. Als u even op internet gaat zoeken dan grafieken vinden van peilbuizen in uw omgeving, met de schommelingen per week, per jaar of zelfs over meerdere jaren. Je ziet het jaarlijkse ritme van de grondwaterstand met meer dan een meter hoogteverschil. In de zomer daalt het en in de winter stijgt het weer. De laatste paar jaren zie je echter dat het gebruikelijke winterniveau niet meer gehaald wordt en het zomerniveau verder daalt. Als je deze grafieken van meerdere peilbuizen in de regio vergelijkt dan zie je ook dat op sommige plaatsen de stijging naar het winterniveau sneller gaat dan op andere plaatsen. En in de zomer omgekeerd. Daarom heeft op de ene plek de natuur sneller en ook langer last van de droogte dan op een andere plek en wordt de kans op herstel op sommige plekken steeds kleiner. Dat gaan we helaas steeds meer zien, af en toe afgewisseld met een plotselinge enorm heftige regenbui. Het zijn de zichtbare effecten van de klimaatverandering.

Hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet

Ik kan vrijwel elke week naar een vergadering of workshop over hoe we met klimaatverandering om moeten gaan. De bijeenkomst begint steeds hetzelfde: minder broeikasgassen uitstoten, dus minder fossiele brandstoffen gebruiken. Dat gaat inderdaad zeker helpen, maar we weten ook dat de effecten pas na jaren merkbaar zullen zijn. We moeten onze omgeving daarom ook aanpassen aan de klimaatverandering van vandaag. Ook rond uw eigen huis. Denk bijvoorbeeld aan minder verhard oppervlak en regenpijpen afkoppelen van het vuilwaterriool zodat regenwater in de bodem kan zakken waar het valt. Meer bomen en struiken planten helpt ook, “want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet”. Het wordt hoe dan ook een grote uitdaging voor ons allemaal. En dan wonen wij gelukkig nog in een groene plattelandsomgeving en met veel mooie natuur in de nabijheid. De waarde daarvan wordt door steeds meer mensen gezien en zal in de toekomst steeds meer als motivatie gebruikt worden om daar te willen wonen. Niet in de hitte van de stad, maar in de koelte van het platteland. Daar ligt dus ook weer een kans.

Nieuwbouw Oranjeboomstraat

Sinds de crisis voorbij is, worden er sowieso weer meer nieuwe woningen gebouwd, ook om de opgelopen achterstand weer in te lopen. Maar we gaan daar ook nog extra aan toevoegen, mede vanwege de hierboven genoemde motivatie. Op dit moment zijn we samen met Mooiland bezig een plan uit te werken om op het punt Oranjeboomstraat–Hoogstraat en op de plek van voormalige bibliotheek-Mariënweerd 36 nieuwe huurwoningen toe te voegen. Dat doen we onder andere door samen met bewoners uit de omgeving op een maquette van het gebied te puzzelen met piepschuim blokjes die de afmetingen hebben van de door Mooiland gewenste patio-woningen en appartementen. Gewoon schuiven en stapelen met blokjes.
Op 2 juli zal het resultaat hiervan getoond worden aan iedereen die belangstelling heeft: u bent welkom om 19.00 uur in de tuinkamer van Myllesweerd. Een variant van zo’n proces is gaande in Langenboom voor locatie D’n Bens en in Mill voor de Concertzaal. Voor ’t Kavelt (inmiddels Molenheide-buiten genoemd) start het in juli en na de zomer gaan we aan de slag voor de voormalige Leeuwerikschool.

Wethouder Jos van den Boogaart