Ook bestuurders van een Engelse Limited kunnen bestuurdersaansprakelijk worden gesteld als de Limited hier in Nederland belastingplichtig is. Rechtbank Den Haag besliste onlangs dat een echtpaar dat beiden bestuurder was van een Ltd, terecht aansprakelijk was gesteld voor de loonbelastingschulden die de Ltd onbetaald had gelaten.

Een in Nederland wonende man en zijn echtgenote waren directeur-grootaandeelhouder van een Engelse Limited (Ltd) die in Nederland was gevestigd. De werkelijke leiding van de Ltd lag bij het echtpaar. De inspecteur constateerde tijdens een boekenonderzoek dat de Ltd in haar verlies- en winstrekeningen "directors fees" had opgenomen die niet in de loonadministratie waren verantwoord. Verder had de Ltd op declaratiebasis onbelaste kostenvergoedingen voor "house- en living allowances" aan het echtpaar uitbetaald. De inspecteur legde naheffingsaanslagen loonheffingen over 2009 tot en met 2014 op tot een totaalbedrag van ruim € 750.000 met vergrijpboeten van € 125.000. De Ltd ging in beroep, maar Rechtbank Den Haag handhaafde op 11 september 2018 de naheffingsaanslagen. Intussen was het echtpaar bestuurdersaansprakelijk gesteld voor de naheffingsaanslagen die de Ltd niet had betaald. Het echtpaar was hiertegen in bezwaar en beroep gegaan. Zij stelden dat de betalingsonmacht van de Ltd rechtsgeldig was gemeld.

Rechtbank Den Haag besliste dat het aan grove schuld van de belastingschuldige was te wijten dat te weinig loonheffing was afgedragen. Dan kon geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht meer worden gedaan. Dat de Ltd feitelijk wel een melding had gedaan, was niet van belang en ook niet of de ontvanger al dan niet op een andere manier op de hoogte was van de betalingsonmacht van de Ltd. Dit had tot gevolg dat werd vermoed dat het niet-betalen (mede) aan het echtpaar was te wijten. Zij werden alleen toegelaten tot weerlegging van dat vermoeden als zij aannemelijk maakten dat het feit dat er niet rechtsgeldig kon worden gemeld, niet aan hen was te wijten. Het echtpaar was de enige bestuurder van de Ltd. Zij namen de beslissingen en hadden feitelijk namens de Ltd gehandeld. De grove schuld van de Ltd was een rechtstreeks gevolg van de beslissingen en het handelen van het echtpaar. Daaraan deed niet af dat voor de loonadministratie een deskundig kantoor was ingeschakeld, omdat het kantoor niet om advies was gevraagd over de voorwaarden die golden voor het onbelast kunnen uitbetalen van de "directors fees" en de kostenvergoedingen. Het was daarom ook aan de bestuurders van de Ltd - het echtpaar - te wijten dat er niet rechtsgeldig kon worden gemeld. Het echtpaar kon niet worden toegelaten tot weerlegging van het vermoeden dat het niet-betalen aan hen was te wijten.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.