Als gemeente willen wij u graag op een goede wijze van dienst zijn. Wij willen graag dat u tevreden bent over de manier waarop u geholpen bent.

Hierbij gaat het om zowel het contact dat u met ons heeft gehad via de telefoon, de digitale weg, schriftelijk of aan een balie. Uw ervaringen zijn voor ons van grote waarde om onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren. Om hierover met u in gesprek te gaan hebben we begin 2018 het initiatief genomen om de Klankbordgroep “De Burger Centraal” te formeren. De Klankborgroep denkt mee over en kijkt positief kritisch naar de dienstverlening en de communicatie van de gemeente naar haar inwoners.

Op maandag 21 oktober vond de 4e bijeenkomst van deze Klankbordgroep in de Raadzaal plaats. Teamleider Ad de Kort heeft een uitvoerige presentatie gegeven over de werkzaamheden van het team Wijkbeheer. Dit team valt onder de afdeling Openbare Werken en werkt vanuit 3 gemeentewerven (Cuijk, Grave en Mill). De meeste meldingen komen via de Fixi-app binnen en worden snel door het team opgepakt en afgewerkt. De meeste meldingen hebben betrekking op: handhaving, openbaar groen, wegen, bomen en ongedierte. Het was opnieuw een constructieve en interactieve bijeenkomst waarbij wij meerdere suggesties hebben gekregen om onze dienstverlening te optimaliseren. Zo bleek dat de Fixi-app nog niet bij iedereen bekend is. We zullen daar op korte termijn nogmaals over gaan communiceren.

Het Muithuis

Op dinsdag 22 oktober is het college van Burgemeester & Wethouders op bedrijfsbezoek geweest bij het Muithuis in Langenboom. We zijn hartelijk ontvangen en het was meer dan indrukwekkend!

Sinds 1993 zijn Ivo en Patricia van Lanen bezig met professionele valkerij. Zij zijn hun bedrijf begonnen met overlastbestrijding van vogels en konijnen. Na enkele jaren hebben zij hun bedrijfsactiviteiten uitgebreid met demonstraties en roofvogelfok. Jaarlijks verzorgen zij vele honderden shows in binnen- en buitenland. Elk jaar fokken zij ook verschillende prachtige valken, de meeste worden verkocht aan valkeniers uit de Golfstaten. Qatar, Bahrein, Saudi Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten zijn de exotische landen waar ze het meeste aan leveren. Een roofvogel dient er vaak als relatiegeschenk, maar wordt van oudsher ook gebruikt voor de jacht en voor wedstrijden. Vele rijke Arabieren, vaak sjeiks, hebben de weg naar Langenboom inmiddels gevonden. Het Muithuis behoort tot een van de twee grootste roofvogelfokbedrijven van ons land.

Jeugdgemeenteraad

Op donderdag 24 oktober vond de eerste raadsvergadering van dit schooljaar plaats. Deze eerste vergadering is altijd feestelijk, omdat de vijf nieuwe jeugdraadsleden officieel door mij worden benoemd voor de aankomende zittingsperiode. Lars (De Lens), Theije (De Kameleon), Mirte (’t Stekske), Laura (De Schare) en Marly (De Klimop) nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes en plezier met jullie raadswerk! Gelet op jullie enthousiasme heb ik er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.

De leden van de Jeugdgemeenteraad maken op een speelse manier kennis met taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Sinds 1996 heeft de gemeente een jeugdgemeenteraad. Deze bestaat uit tien kinderen uit de groepen 7 en 8 van de vijf basisscholen. De leden bepalen zelf met welke taken ze aan de slag gaan. Ze hebben hiervoor een beperkt budget.